สมเด็จพระสังฆราช บริจาค ข้าวสาร - อาหารแห้ง สู่ภัยโควิด-19

ร่วมสนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช บริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง สู้ภัย covid-19

ร่วมสนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช บริจาค ข้าวสาร – อาหารแห้ง สู้ภัย covid-19 วัดจากแดง นำโดยท่านอาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช บริจาค ถุงยังชีพ  ข้าวสาร – อาหารแห้งสู่ภัยโควิด-19 แก่ชุมชนชาวบ้านวัดจากแดง

ขออนุโมทนากับคณะเจ้าภาพรายนามดังต่อไปนี้

 •  คุณอรินปภา จารุกิจ
 •  คุณจักกฤช รังสิติยากร
 •  คุณตฤณ เชียงพงศ์พันธุ์
 •  คุณรมิดา ออมบุญวัตร์
 •  คุณบัณฑิต ทองดี
 •  คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป์
 •  กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู
 •  สจ. บรรเลง มีสัมฤทธิ์
 •  คุณชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม
 •  กลุ่มโพธิ์สิกขา สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง
 •  คุณกำพล พฤกษ์ศลานันท์

https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/posts/3085468008171342

และขออนุโมทนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น กลุ่มอาสาสมัครชุมชนวัดจากแดง ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ที่มาร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมสนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช บริจาค ข้าวสาร – อาหารแห้ง สู้ภัย covid-19 จนงานนี้สำเร็จลุล่วงอย่างเรียบร้อย


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ร่วมสนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช บริจาค ข้าวสาร – อาหารแห้ง สู้ภัย covid-19