หลักการปฏิบัติและเหตุผลก่อนเข้ากรรมฐาน #1 #2

หลักการปฏิบัติและเหตุผลก่อนเข้ากรรมฐาน #1 ของ อุบาสิกาแนบ มหานีรานนท์ (มูลนิธิแนบมหานีรานนท์) http://nab.or.th/ เสียงอ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต


หลักการปฏิบัติและเหตุผลก่อนเข้ากรรมฐาน #2

ให้คะแนนโพสนี้
[Total: 2 Average: 5]