รายการสายด่วนเพื่อชีวิต ถาม ตอบปัญหาธรรมะ เรื่อง การให้ทาน

รายการสายด่วนเพื่อชีวิต ถาม ตอบปัญหาธรรมะ เรื่อง การให้ทาน กับพระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร (ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ดำเนินรายการโดย สุพจน์ รัศมีสวนสร้อย (facebook) ออกอากาศทาง > สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 2 (ส.ทร.2 บางนา) ที่คลื่น เอเอ็ม 675 กิโลเฮิรตซ์ (AM 675 kHz. กรุงเทพมหานคร) ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 11.00 น. เป็นคลื่นวิทยุสังกัดกองทัพเรือ บางนา ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี นครปฐม ราชบุรี เพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและผลประโยชน์ทางทะเล    |  Link สำรอง 1  |  Link สำรอง 2 (เว็บไซต์กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ)

 

เกี่ยวกับรายการสายด่วนเพื่อชีวิต


คำสำคัญทั่วไป: ถาม ตอบ ตอบปัญหา, ถามตอบ, ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ ปัญหาทางธรรม, คำถาม คําถามธรรมะ พร้อมเฉลย, คําถามธรรมะ กวนๆ, ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า, ตอบ ปัญหาธรรม วัดจากแดง, คำถาม เรื่องกรรม, ปัญหาทางธรรม, คำถาม เกี่ยวกับ สมาธิ, ตอบปัญหาธรรมะ, คําถามจิตวิทยา, คำถาม ทางโลก, เกม ตอบปัญหาธรรมะ, ปัญหาเชาว์ ธรรมะ, ตอบปัญหา วันอาสาฬหบูชา, สนทนาธรรม, สนทนา พูดเรื่องธรรมะ, ธรรมคาใจ สงสัย ข้อสงสัย ไขข้อสงสัย เกี่ยวกับธรรมะ ทำให้รู้แจ้ง แสงสว่าง ทางปัญญา สติ ปัญญา ความรู้ รู้จริง รู้ลึก รู้แจ้ง รู้ถ้วนทั่ว รู้ รอบตัว พุทธศาสนา พระ พระสงฆ์ พูดคุย ยก ธรรมบท ในพระไตรปิฎก คัมภีร์ พระไตรปิฎก วินัยปิฎก พระวินัยปิฎก  สอดแทรก คติธรรม นำปัญญา อานิสงส์ ส่งผล บุญ บาป เกิด การเกิด เข้าถึง นิพพาน ดับ สิ้นสงสัย, ภพภูมิ กฎแห่งกรรม ตำนานพระปริตร อริยสัจ4 เจริญภาวนา การรักษาศีล การให้ทาน สร้างบุญ สร้างกุศล ถวาย ทำบุญ ทำกุศล บุญ กุศล ทาน ให้ทาน ความหมายเดียวกับ ธรรมทาน การให้ กุศลจิต ปัจจัย 4 ทานวัตถุ 4  สุตตันตปิฎก, วัตถุทาน, ทานวัตถุ10 อย่าง, อภิธรรม ทานวัตถุ6  บริจาค donate

รายการสายด่วนเพื่อชีวิต ถาม ตอบปัญหาธรรมะ เรื่อง การให้ทาน