มิลินทปัญหา ๒๕๖๒ ปุจฉา-วิสัชนา “ความเข้าใจในพระรัตนตรัย” ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

มิลินทปัญหา 2564 มรรค ผล นิพพาน

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ มิลินทปัญหา ๒๕๖๒ ปุจฉา-วิสัชนา “ความเข้าใจในพระรัตนตรัย” ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กัณฑที่ 1 ปฐมบท “พระนาคเสน-พระเจ้ามิลิน” โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐


ปุจฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา ไขข้อข้องใจ เรื่อง “พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์”

รอบเช้า

  • กัณฑที่ ๑ ปฐมบท “พระนาคเสน-พระเจ้ามิลินท” โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังการโร
  • กัณฑ์ที่ ๒ ไขข้อข้องใจใน “พระพุทธเจ้า” โดย พระมหาทวี โกสโล, พระมหากฤษดา โอภาโส
  • กัณฑ์ที่ ๓ ไขข้อข้องใจใน “พระธรรม” โดย พระมหาณัฐพล กัลยาณธัมโม, พระมหาไพบูลย์ พุทธวิริโย
  • กัณฑ์ที่ ๔ ไขข้อข้องใจใน “พระสงฆ์” โดย พระมหาบุญชู อาสโภ, พระมหาไพบูลย์ จารุวรรโณ
  • กัณฑ์ที่ ๕ “ความเข้าใจในพระรัตนตรัย” โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร, รศ.ดร.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์

ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส.:


การอ้างอิง:

  • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2563, 15 มีนาคม). มิลินทปัญหา ๒๕๖๒ ปุจฉา-วิสัชนา “ความเข้าใจในพระรัตนตรัย” ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  [วีดีโอ]. YouTube. https://www.youtube.com/playlist?list=PLL4WMAjhDbGjWUCw3wKFlMaR-kfroj-Ck

เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน: 

มิลินทปัญหา ๒๕๖๒ ปุจฉา-วิสัชนา “ความเข้าใจในพระรัตนตรัย” ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  ย.พ.ส.  พ.ศ.๒๕๖๓ ครบ ๗๐ ปี