“ดับกิเลสในใจ” โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร โครงการวิปัสสนากรรมฐานและพัฒนาครูตามแนว วิถีพุทธ

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ “ดับกิเลสในใจ” ธรรมบรรยาย โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ วันที่ ๑๗-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ “โครงการอบรมวิปัสสนาและพัฒนาครูตามแนว วิถีพุทธ” ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ วิปัดสนา วิปัสสะนา กิเลด กิเลศ กิเหลด

 


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส. :


การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2561, 13 พฤศจิกายน). พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร – ดับกิเลสในใจ [วีดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/-N1v1zx9Cxc

“ดับกิเลสในใจ” พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร โครงการวิปัสสนากรรมฐานและพัฒนาครูตามแนว วิถีพุทธ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ย.พ.ส.