ทอดผ้าจุลกฐิน รีไซเคิล ๒๕๖๒

ทอดผ้าจุลกฐิน รีไซเคิล ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๓ คลิกตรงนี้…  วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ งาน ” ทอดผ้าจุลกฐิน รีไซเคิล “ ณ วัดจากแดง ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

ในกาลกฐิน พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ วัดจากแดง มีภิกษุ สามเณรจำนวน ๘๐ รูป เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาครบไตรมาส (๓ เดือน) ได้กระทำกฐินัตภารกิจ ให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาต และได้รับอานิสงส์ของกฐิน ๕ ประการ และเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์จัดสร้างอาคารเรียน พระไตรปิฎก สถาบันโพธิยาลัย และสร้างอาคารเรียนรู้ การจัดการขยะ คณะจัดทอผ้าจุลกฐินรีไซเคิลจากขวดพลาสติก (วิหารหลวงพ่อหิน) และ คุณจันทร์ทิพย์ ศุภนันธร และครอบครัว ประธานทอดผ้ากฐิน ขอเชิญร่วมงานบุญ โดยเตรียมการปั่นฝ้ายทอใยจากขวดพลาสติกรีไซเคิล / ทอ/ตัด/เย็บ/ย้อม/เข้าไตร กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันออกพรรษา และทำการทอดถวายในงาน ตามกำหนดการดังนี้

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ – วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

  • สาธุชนและคณะจิตอาสา องค์กร บริษัทฯ สามารถเรียนรู้ การจัดทำ ผ้าจุลกฐิน รีไซเคิล และบริวารกฐิน ได้ทุกวัน

https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/posts/2645903898794424


วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

  • ๐๘.๐๐ น. เจริญพุทธมนต์ (บอกกล่าวเทพ เทวดา เปิดกี่ทอผ้า)
  • ๐๙.๐๐ น. เริ่มพิธีเก็บดอกฝ้ายแบบโบราณ ผสมผสาน นวัตกรรม ใยจากขวดพลาสติกรีไซเคิล
  • ๑๐.๐๐ น. ประธานสายบุญ ตัดผ้าทอจากกี่ และตัดแยกขัณฑ์ เย็บ ย้อม ตลอดวัน

https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/posts/2645845055466975

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

  • ๐๘.๐๐ น. สวดสมโภชผ้าจุลกฐิน (รีไซเคิลจากขวดพลาสติก) ณ โรงพิธีทอผ้า
  • ๐๙.๐๐ น. ประธานสายบุญ แห่ผ้าจุลกฐินและบริวารกฐิน พร้อม ณ สุธัมมศาลา
  • ๑๐.๐๐ น. สดับพระธรรมเทศนา พิธีทอดผ้าจุลกฐินสามัคคี ถวายเครื่องบริวารกฐิน กรวดน้ำ รับพร
  • ๑๑.๑๑ น. ภวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร เสร็จพิธี

https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/posts/2646981255353355


กำหนดการโดย คณะจัดทอผ้าจุลกฐินรีไซเคิล (วิหารหลวงพ่อหิน)

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ทอดผ้าจุลกฐิน รีไซเคิล