มุทิตาสักการะ สะยาดอ พระผู้ทรงจำพระไตรปิฎกรวม ๘ รูป จากประเทศสหภาพเมียนมาร์

ภาพ: ประชาชนร่วม มุทิตาสักการะ และรับฟังการสนทนาธรรม ปุจฉา-วิสัชชนา ระหว่างพระอาจารย์แห่งวัดจากแดง กับ สะยาดอ พระผู้ทรงจำพระไตรปิฎกรวม ๘ รูป จากประเทศสหภาพเมียนมาร์

sayador1
ภาพ: ประชาชนร่วม มุทิตาสักการะ และรับฟังการสนทนาธรรม ปุจฉา-วิสัชชนา ระหว่างพระอาจารย์แห่งวัดจากแดง กับสะยาดอ จากสหภาพเมียนมาร์

 

sayador2
ภาพ: ประชาชนร่วม มุทิตาสักการะ และรับฟังการสนทนาธรรม ปุจฉา-วิสัชชนา ระหว่างพระอาจารย์แห่งวัดจากแดง กับสะยาดอ จากสหภาพเมียนมาร์

 

sayador3
ภาพ: ประชาชนร่วม มุทิตาสักการะ และรับฟังการสนทนาธรรม ปุจฉา-วิสัชชนา ระหว่างพระอาจารย์แห่งวัดจากแดง กับสะยาดอ จากสหภาพเมียนมาร์

ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ มุทิตาสักการะ และรับฟังการสนทนาธรรม ปุจฉา-วิสัชชนา ระหว่างพระอาจารย์แห่งวัดจากแดง กับสะยาดอ ผู้ทรงธรรม พระผู้ทรงจำพระไตรปิฎกรวม ๘ รูป จากประเทศสหภาพเมียนมาร์ ณ อาคารพระรัตนตรัย (ศาลาหลังใหม่) วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๑. ฉัฏฐมะ ติปิฏกธระ
๒. สัตตมะ ติปิฏกธระ
๓. อัฏฐมะ ติปิฏกธระ
๔. นวมะ ติปิฏกธระ
๕. ทสมะ ติปิฏกธระ
๖. เอกาทสมะ ติปิฏกธระ
๗. ทวาทสมะ ติปิฏกธระ
๘. เตรสมะ ติปิฏกธระ

sayador4
ถาพ: ประชาชนชาวเมียนมาร์ เดินทางมาร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะสะยาดอ จากสหภาพเมียนมาร์