บันทึกวีดีโอ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต

logo playlist

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่

พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก (อัคคมหาบัณฑิต)

ครั้งต่อไป ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายทุกวันอาทิตย์ ที่ ๑ และ ๓ ของทุกเดือน จนกว่าจะถึงพิธีฌาปนกิจ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์: คลิกโทร ๐๒ ๔๖๔ ๑๑๒๒

โพสที่เกี่ยวข้อง: ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต