ผ้าบังสุกุล จีวร จาก ขวดพลาสติก

วัดจากแดง ยินดีต้อนรับบริจาคขวดพลาสติก ที่ใช้แล้วทิ้ง เพื่อนำไปทอเป็น ผ้าไตร หรือ “ผ้าบังสุกุล จีวร จาก ขวดพลาสติก รีไซเคิล” ท่านรู้หรือไม่ว่า ท่านสามารถ บริจาคขวดพลาสติก หรือ ขยะประเภทขวดน้ำพลาสติก จำนวน 15 ขวด มาให้ที่วัดจากแดงสามารถนำไปแปรรูปเป็นเส้นใยเพื่อทอเป็นผ้าไตรได้ 1 ผืน โครงการ จีวรรีไซเคิล แล้วท่านรู้หรือไม่ว่า ขยะพลาสติก จะใช้เวลายาวนานกว่า 450ปี ในการย่อยสลาย หมายถึงคนยุคเรากำลังส่งต่อกองขยะพลาสติกสะสมไปให้คนรุ่นลูก รุ่นหลาน หลายชั่วอายุคน ดังนั้นโปรดส่งขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว มาที่ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง ถนนเพชรหึงษ์ ซอย 10 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  หากท่านมีขยะขวดพลาสติกจำนวนมาก ขนาดถุงขยะ 6-7 ถุงใหญ่ สามารถแจ้งให้ทางวัดจัดส่งรถไปรับ ถึงที่ได้ ติดต่อ คุณโยมแอน ประชาสัมพันธ์งานด้านสิ่งแวดล้อมวัดจากแดง  คลิกโทร: 0661599558

 

 

โดยปกติเวลาคนเราไปวัด ส่วนใหญ่ก็จะไปไหว้พระฟังเทศน์ฟังธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา แล้วก็ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ปัจจัยต่างๆ แต่ที่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ แห่งนี้ มีประชาชนมาทำบุญด้วยขยะ แต่เป็นขยะรีไซเคิลที่ทางวัดบอกว่าสามารถเอาไปทำเป็นจีวรพระได้ พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถจัดการองค์ความรู้ นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้เผยแพร่องค์ความรู้นี้ จนที่เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ มีหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน รวมถึงประชาชน เข้าไปเรียนรู้งานด้านสิ่งแวดล้อม

 

โครงการจีวรขยะรีไซเคิลมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการปัญหาขยะภายในวัด และชุมชนโดยรอบวัด โดยเฉพาะขยะที่ถูกทิ้งตามแม่น้ำและมาที่ไหลมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถดำเนินการจัดเก็บได้มากถึงวันละ 2 ตัน ขณะที่ภายในวัดเองก็มีขยะเกิดขึ้น วันละ 50-100 กิโลกรัม โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน ตลอดจนมีจิตอาสาซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนมาช่วยกันตัดเย็บ และขายได้ในราคาตั้งแต่ 2,000 -5,000 บาท ทางวัดรับ บริจาคขวดพลาสติก นำมารีไซเคิล ทำให้มีประชาชนที่สนใจเข้ามาร่วมกันส่งขวดพลาสติกมาที่วัด และสนับสนุนผลิตภัณฑ์นำไปถวายพระเป็นจำนวนมาก ช่วยสร้างรายได้เข้าชุมชน

 

กระบวนการทำขยะพลาสติกให้กลายเป็น “จีวรรีไซเคิล” 1 ผืน จะต้องใช้ขยะประเภทขวดพลาสติก PET จำนวน 15 ขวด และถ้าเป็นผลิตเป็นผ้าไตรจีวร 1 ชุด จะต้องใช้ขวด PET จำนวน 60 ขวด โดยใช้เทคโนโลยี Upcycling ซึ่งเป็นนวัตกรรมการแปรรูปขยะให้เป็นเส้นใยรีไซเคิล แล้วจึงถักทอผสมผสานกับเส้นใย Polyester Rayon เส้นใยฝ้าย และเส้นใย โพลีเอสเตอร์ ซิงค์ แอนตี้แบคทีเรีย (Polyester Zinc Antibacterial) ที่สามารถป้องกันแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับ มีความนุ่ม ระบายอากาศได้ดี เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในเมืองไทย

 

ผ้าบังสุกุลจีวร จาก ขวดพลาสติก รีไซเคิล ณ วัดจากแดง