วิชาแปลไทยเป็นมคธ โดย พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กทม.

วีดีโอ ชุด การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วิชาแปลไทยเป็นมคธ โดย พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กทม.
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล โครงการการศึกษาพระปริยัติธรรมกับไทยคม โดย สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) บันทึกเทปวีดีโอที่ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร หรือ วัดราชโอรส (ในสมัยอยุธยาเดิมชื่อ วัดจอมทอง) ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 3

*หมายเหตุ:

  • วีดีโอชุดนี้ เป็นการถอดเทปในระบบ VHS (ม้วนเทป) แปลงไฟล์ด้วยการ์ดบันทึกภาพและเสียงเป็นไฟล์ดิจิทัล

เผยแพร่:

  • youtube วัดจากแดง เมื่อปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012)

วิชาแปลไทยเป็นมคธ (ตอนที่ ๒)

วิชาแปลไทยเป็นมคธ (ตอนที่ ๓)

วิชาแปลไทยเป็นมคธ (ตอนที่ ๔)

วิชาแปลไทยเป็นมคธ (ตอนที่ ๕)

วิชาแปลไทยเป็นมคธ (ตอนที่ ๖)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

วิชาแปลไทยเป็นมคธ โดย พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กทม.