ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี โดย อาจารย์ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์

พระอภิธรรม ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะตรี โดย อาจารย์ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์ ปี 2563

พระอภิธรรม ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะตรี ปีการศึกษา 2563 โดย อาจารย์ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์ ณ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วีดีโอการสอน

วีดีโอ บันทึกการสอน
ครั้งที่ 1 (4 กรกฎาคม 2563)
ครั้งที่ 2 (ไม่พบวีดีโอ)
ครั้งที่ 3 (11 กรกฎาคม 2563)
ครั้งที่ 4 (12 กรกฎาคม 2563)
ครั้งที่ 5 (18 กรกฎาคม 2563)
ครั้งที่ 6 (19 กรกฎาคม 2563)
ครั้งที่ 7 (25 กรกฎาคม 2563)
ครั้งที่ 8 (26 กรกฎาคม 2563)
ครั้งที่ 9 (1 สิงหาคม 2563) / ต่อ
ครั้งที่ 10 (2 สิงหาคม 2563) / ต่อ

ครั้งที่ 11 (8 สิงหาคม 2563) / ต่อ
ครั้งที่ 12 (9 สิงหาคม 2563) / ต่อ
ครั้งที่ 13 (15 สิงหาคม 2563)
ครั้งที่ 14 (16 สิงหาคม 2563)
ครั้งที่ 15 (22 สิงหาคม 2563)
ครั้งที่ 16 (23 สิงหาคม 2563)
ครั้งที่ 17 (30 สิงหาคม 2563)
ครั้งที่ 18 (5 กันยายน 2563)
ครั้งที่ 19 (6 กันยายน 2563)
ครั้งที่ 20 (12 กันยายน 2563)

ครั้งที่ 21 (  กันยายน 2563) เสีย
ครั้งที่ 22 (19 กันยายน 2563)
ครั้งที่ 23 (20 กันยายน 2563)
ครั้งที่ 24 (26 กันยายน 2563)
ครั้งที่ 25 (27 กันยายน 2563)
ครั้งที่ 26 (10 ตุลาคม 2563)
ครั้งที่ 27 (  ตุลาคม 2563) เสีย
ครั้งที่ 28 (17 ตุลาคม 2563)
ครั้งที่ 29 (18 ตุลาคม 2563)
ครั้งที่ 30 (24 ตุลาคม 2563)

ครั้งที่ 31 (25 ตุลาคม 2563)
ครั้งที่ 32 (31 ตุลาคม 2563)
ครั้งที่ 33 (1 พฤศจิกายน 2563)
ครั้งที่ 34 (  พฤศจิกายน 2563) เสีย
ครั้งที่ 35 (8 พฤศจิกายน 2563)
ครั้งที่ 36 (14 พฤศจิกายน 2563)
ครั้งที่ 37 (15 พฤศจิกายนม 2563)
ครั้งที่ 38 (21 พฤศจิกายน 2563)
ครั้งที่ 39 (22 พฤศจิกายน2563)

 

พระอภิธรรม คือ

พระอภิธรรม คือ ธรรมที่แสดงถึงความจริง ๒ ประเภท

  • ปรมัตถธรรม คือ ธรรมที่แสดงปรมัตถสัจจะ ปราศจากการสมมุติ ไม่มีการแปรปรวน หรือไม่มีความวิปริต(จิต เจตสิก รูป นิพพาน) ด้วยประการใด ๆ ไม่ว่าเวลาไหน หรือในที่ใด ทั้งไม่เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของ
  • บัญญัติธรรม คือ สิ่งที่บัญญัติหรือสมมติขึ้นมา เพียงเพื่อที่จะใช้แค่เรียกได้ถูกต้อง

ตารางเรียนอภิธรรม

พระอภิธรรม ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะตรี โดย อาจารย์ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์