การผลิตสื่อภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์โครงการจีวรรีไซเคิล โดย นักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลงาน เรื่อง การผลิตสื่อภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์โครงการจีวรรีไซเคิลของวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ  โดย นักศึกชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  คลิกดู..

โพสที่คล้ายกัน:

การผลิตสื่อภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์โครงการจีวรรีไซเคิล โดย นักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี