เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้กลายเป็น ปุ๋ยตราใบจาก

จุดเริ่มต้นและพัฒนา โครงการ เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็น ปุ๋ยตราใบจาก  ของชุมชนบ้านวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยความร่วมมือของ GC และวัดจากแดง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด และชุมชน ในการจัดการขยะอินทรีย์อย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรม วีดีโอจัดทำและเผยแพร่โดย YouTube Channel:  GC เมื่อวันพุธที่ 31 มีคนาคม 2564

ปุ๋ยตราใบจาก

ระยะเวลากว่า 16 ปี ตั่งแต่เริ่มต้นและพัฒนาโครงการ  เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ย ของชุมชนบ้านวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด และชุมชน ในการจัดการขยะอินทรีย์อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ สร้างความสุข สร้างสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับสมาชิกในชุมชน

ปุ๋ยอินทรีย์ตราใบจาก

ปุ๋ยตราใบจาก ผลิตผลจากโครงการเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ย ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ สร้างความสุข สร้างสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับสมาชิกในชุมชน อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน ได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม: 0959981654  คุณไก่ (ผู้ประสานงานโครงการสิ่งแวดล้อมวัดจากแดง)
Shoppee: https://shopee.co.th/watchakdaeng?smt…
FB: ปุ๋ยอินทรีย์ตราใบจาก

 

โพสที่เกี่ยวข้อง ปุ๋ยตราใบจาก:

เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้กลายเป็น ปุ๋ยตราใบจาก