โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2563 จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2563 จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 15  ตุลาคม 2563 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด) ประจำปี 2563 จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิก ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับกลุ่มสมาชิกและระดับหน่วยงาน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สหกรณ์ จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

พระอาจารย์มหาประนอม พระอาจารย์ทิพากร อริโย โพธิ์สิกขา

สมาชิกสหกรณ์ได้เยี่ยมชมการดำเนินของศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง สมาชิกร่วมรับฟังธรรมบรรยายเกี่ยวกับ การจัดการขยะอย่างยั่งยืน การจัดการขยะในชุมชน การจัดการขยะมูลฝอย แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย จาก ท่านอาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ท่านเจ้าอาวาสวัดจากแดง และพระอาจารย์ทิพากร อริโย หัวหน้าศูนย์โพธิ์สิกขา และยังได้ปฏิบัติ การแยกขยะ  เรียนรู้ ประโยชน์การแยกขยะ เพื่อนำไปใช้ใน การคัดแยกขยะที่บ้าน และพร้อมกันนี้สมาชิกก็ได้ร่วมบริจาคปัจจัยใส่ซองกฐิน เพื่อสมทบบุญทอดกฐิน ณ วัดจากแดง วันที่ 18 ต.ค. 63 ในครั้งนี้ด้วย

บริจาค ขยะ ขวดพลาสติก สอ.พช.


ภาพและข่าวจาก:


โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

คำสืบค้น: ข้าราชการ สหกรณ์ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะอย่างยั่งยืน การจัดการขยะในชุมชน การจัดการขยะมูลฝอย แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย การแยกขยะ ประโยชน์การแยกขยะ การคัดแยกขยะที่บ้าน เอาขยะไปทิ้ง

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2563 จังหวัดสมุทรปราการ