สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม นำขยะขวดพลาสติก มอบวัดจากแดง รีไซเคิล ผ้าไตรรีไซเคิล

สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม นำขยะขวดพลาสติก มอบวัดจากแดง รีไซเคิล ผ้าไตรรีไซเคิล

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม นำขยะขวดพลาสติก มอบวัดจากแดง รีไซเคิล ผ้าไตรรีไซเคิล นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมขับเคลื่อน สนับสนุนในการนำขยะขวดพลาสติก ส่งมอบให้วัดจากแดงนำไปรีไซเคิล ทอเป็นผ้าไตรรีไซเคิล โดยมี พระมหาชัยพร เขมาภิรโต ป.ธ.๙ เป็นตัวแทน พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง ให้การต้อนรับ พร้อมพาชมโครงการ “โพธิ์สิกขา” ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง

 

สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม นำขยะขวดพลาสติก มอบวัดจากแดง รีไซเคิล ผ้าไตรรีไซเคิล