รณรงค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จาก ขยะพลาสติก เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

รณรงค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จาก ขยะพลาสติก เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสมหมาย ราชแพทยาคม นายกสมาคมลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ และ อสม. ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จาก ขยะพลาสติก เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วัด วัดจากแดง ลูกเสือ กิจกรรม ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ วัดจากแดง ถนนเพชรหึงษ์ ซอย ๑๐ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกิจกรรมดังนี้

  • กิจกรรม ปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้
  • กิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธ์ไม้
  • กิจกรรม รณรงค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากขยะพลาสติก

วัด วัดจากแดง ลูกเสือ กิจกรรม ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

กิจกรรมลูกเสือ จังหวัดสมุทรปราการ:

ปลูกต้นไม้ สิ่งแวดล้อม เนื่องใจ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ


โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:


คำสำคัญ: สถานศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี วันลูกเสือแห่งชาติ วันลูกเสือชาติ วันลูกเสือ วันคล้าย วันสถาปนา ลูกเสือไทย ลูกเสือแห่งชาติ เพลงลูกเสือ ลูกเสือสามัญ คติพจน์ลูกเสือ ลูกเสือวิสามัญ ยุวกาชาด กิจการนักเรียน ลูกเสือครู, สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

รณรงค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากขยะพลาสติก เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓