จิตอาสา โรงเรียนสตรีวิทยา การคัดแยกขยะในโรงเรียน

จิตอาสา การคัดแยกขยะในโรงเรียน สตรีวิทยา

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 การคัดแยกขยะในโรงเรียน โดย จิตอาสา โรงเรียนสตรีวิทยา SW 118 ห้อง ม. 4.2 จัดกิจกรรม ศึกษาและเรียนรู้ ประโยชน์ของการแยกขยะ ณ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยนำขยะ ขวดพลาสติก ที่ได้คัดแยก ประเภทขยะ ฝา ฉลาก ซิล เรียบร้อยแล้ว นำมาร่วมบุญมอบให้กับ วัด เพื่อนำไปไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล Upcycling เป็นวัตถุภัณฑ์ ผ้าไตรจีวร สำหรับให้ประชาชนมาร่วมทำบุญผ้าไตรจีวรไปถวายวัดต่อไป [ภาพข่าว: ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง]

 ประโยชน์ของการแยกขยะ การคัดแยกขยะในโรงเรียน

ปัญหาขยะ ประโยชน์ของการแยกขยะ 

นักเรียนได้รับฟังธรรมบรรยาย เรื่องขยะ ประโยชน์ของการแยกขยะ โดย อาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง ปัญหาขยะ ส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในอนาคต ดังนั้นเราจึงหาวิธีที่เหมาะสมในการจัดการ ขยะ ด้วยการจำแนก ประเภทขยะ ให้รู้ว่าอะไรคือ ขยะมูลฝอย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป พอรู้แล้วก็จัดการ ด้วยวิธี แยกขยะ ก่อนทิ้ง หรือนำมาบริจาค

ปัจจุบัน ทางวัดจากแดง มีบริการรถบรรทุกวิ่งรับขวดพลาสติกที่มีผู้ศรัทธาบริจาคให้วัด โดยจะรับจองคิวรถ เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งขั้นตอนการแจ้งหรือติดต่อรถให้ไปรับ มีดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียด บริการรถให้ไปรับขวด

ขั้นตอนการแจ้งหรือติดต่อ บริการรถให้ไปรับขวดดังนี้

  1. แจ้งผ่านไลน์เท่านั้น Id line- 0661599558
  2. แจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทร

ตัวอย่าง…

ชื่อ แอน
ที่อยู่ 123 ซอยอารมณ์ดี ถนนสุขใจ แขวงยิ้มหวานๆ เขตหัวเราะขำขัน
กทม.456789
โทร 0661599558
จำนวนขวดพลาสติกที่บริจาค 7-10ถุง

ประโยชน์ของการแยกขยะ การคัดแยกขยะในโรงเรียน
ประเภทขยะ ขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย คือ สิ่งของเหลือทิ้งจากการอุปโภค บริโภค ของผู้คน ที่เกิดจากกระบวนการผลิตต่าง ๆ ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดข้อเสียต่าง ๆ ได้แก่ เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค มลพิษ กลิ่นเหม็น และทัศนะอุจาด ไม่เหมาะสมแก่การดำรงชีพของสรรพสัตว์ เราจึงสามารถเข้าไปจัดการขยะ โดยจำแนกขยะมูลฝอยเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

  1. ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ (Compostable waste) คือ ขยะมูลฝอยเศษอาหาร เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ ซากพืช ซากสัตว์ ที่เน่าเปื่อยย่อยสลายได้เร็ว นำไปทำเป็น ปุ๋ยหมัก
  2. ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) คือ ขยะมูลฝอยทิ้งแล้ว แต่ยังใช้ได้ เช่น วัดสุต่าง ๆ กระดาษ ขวดน้ำดื่มพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องเครื่องดื่มโลหะอะลูมิเนียม ยางรถยนต์ สามารถนำกลับมา รีไซเคิล หมุนเวียนเป็นอุปกรณ์ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง
  3. ขยะทั่วไป (General waste) คือ ขยะมูลฝอยที่มีลักษณะย่อยสลายยาก ยากแก่การนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมหรือฟอยล์เปื้อนอาหาร ทางวัดจากแดงมีเครื่องที่สามารถนำไปนึ่งทำเป็นน้ำมันได้ไม่ยาก
  4. ขยะอันตราย (Hazardous waste) คือ ขยะมูลฝอยอันตราย มีพิษ กัดกร่อน ปนเปื้อนเคมีภัณฑ์ หรือวัตถุอันตรายที่อาจแผ่รังสีที่คนมองไม่เห็นได้ อันหากทิ้งกองไว้ จะก่อให้เกิดโรค เกิดการระคายเคือง เป็นอันตรายแก่คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ที่สัมผัสหรือไม่ได้สัมผัส เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุวัตถุมีพิษ สารกำจัดศัตรูพืช กระป๋องสีสเปรย์

โพสกิจกรรมเกี่ยวกับ การคัดแยกขยะในโรงเรียน


*คำสืบค้น: ประโยชน์ของการแยกขยะ การคัดแยกขยะในโรงเรียน ภาวะโลกร้อน Recycling bin หลังบ้านผมเป็นที่ทิ้งขยะ ลบไฟล์ขยะiphone (เกี่ยวมั้ย) ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย พลาสติกย่อสลายได้ทางชีวภาพ มลพิษทางน้ำ ถุงขยะ ถังขยะแบบเหยียบ ถังขยะมีฝาปิด ขยะทั่วไปคือ การแยกขยะมีกี่ประเภท ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเก็บขยะ การย่อยสลายของขยะ ที่ตักขยะ ที่คีบขยะ

การคัดแยกขยะในโรงเรียน โดย จิตอาสา โรงเรียนสตรีวิทยา