สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, วัดจากแดง, ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เข้าดูงานศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ นำอาจารย์และนักศึกษา ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตำบลศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม เข้าดูงานศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ที่วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดูงาน วัดจากแดง
นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ฟังบรรยายสรุปจาก พระทิพากร อริโย ภาพโดย: Recycled Kan โพธิ์สิกขา ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง

ท่านคณบดีได้กล่าว รู้สึกชื่นชมกับแนวคิดในการนำสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า เช่น ขยะพลาสติกนำมาเป็นวัตถุดิบในการรีไซเคิล หรือ Upcycling เปลี่ยนเป็นของใช้สอยใหม่ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมอย่างมาก และได้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมรณรงค์ ให้ทุกคนช่วยกัน รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีง่ายๆ คัดแยกขยะ ฝึกคัดแยกขยะให้เป็นนิสัย หากขยะใดๆ ที่แยกเก็บไว้ ไม่รู้ว่าจะให้มันไปอยู่ที่ไหนต่อดี ก็สามารถนำมาบริจาค ทำบุญได้ที่วัดจากแดง เพื่อที่ทางวัดจะได้นำไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และรักษ์โลกของเรา

นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พระเอกพล​ อคฺคปญฺโญ บรรยายให้ความรู้กับ นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภาพโดย: Recycled Kan โพธิ์สิกขา ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง

พิกัด-เว็บไซต์คณะ:


โพสอื่นๆ ที่คล้ายกัน:

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ อาจารย์และนักศึกษา ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เข้าดูงานศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ที่วัดจากแดง