ผ้าไตรจีวรพระ จากขวดน้ำดื่มขยะพลาสติก ข่าวช่องวัน ONE31

ผ้าไตรจีวรพระ จากขวดน้ำดื่มขยะพลาสติก  รายการข่าวเที่ยง ข่าวช่องวัน ONE31 ออกอากาศเมื่อ 16 กรกฎาคม 2562 พาไปดูวิธีการลดโลกร้อน ลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จากการรีไซเคิลขยะจากขวดน้ำดื่ม ที่พระวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นำขวดพลาสติกใสไปทำเป็นผ้าไตรจีวร ผ้าไตร จีวรพระ ขวดน้ำดื่มขยะพลาสติก ที่ได้มาจากกระบวนการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร 30 ขวด นำโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง เปิดวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอย่างครบวงจร มีจิตอาสา ที่ศรัทธา เมื่อครั้งที่พระมหาประนอม เดินทางไปเทศน์ แสดงธรรมให้กับผู้ที่ทำงานตามโรงงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ได้เดินทางมาทำกิจกรรม จิตอาสาคัดแยกขยะ ที่ได้มาจาก ผู้บริจาคขวดพลาสติก ต่างนำขวดน้ำพลาสติกที่เก็บสะสมไว้ นำมาบริจาคที่วัดจากแดง เป็นจำนวนมาก นอกจากได้บุญแล้ว คนทำก็ช่วยลดขยะได้ด้วย จากนั้นก็นำขยะที่คัดแยกชิ้นส่วนไปเข้าเครื่องอัด เพื่อสะดวกในการส่งที่โรงงานแปรรูป รีไซเคิล วดพลาสติกให้เป็นเส้นใยถักทอเป็นผ้า ส่งกลับมาที่วัดสู่การทออย่างถูกต้องตามหลักพระวินัย

พระทิพากร อริโย ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ วัดจากแดง

พระอาจารย์ทิพากร อริโย พระพิธีกรประจำศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ ให้สัมภาษณ์ว่า “บุญนี้คือบุญที่ได้ทำผ้า คือ เครื่องนุ่งห่ม เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่.. การทอผ้า ด้วยการใช้พลาสติก มีอยู่ในสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะมูลนิธิพุทธฉือจี้..คลิกดู  แห่งไต้หวัน ก็ได้ทำเรื่องอย่างนี้มานานแล้ว”

ผ้าไตรจีวรพระ จากขวดน้ำดื่มขยะพลาสติก

ร่วมกันทำบุญด้วยการบริจาคขวดพลาสติกให้กับวัดจากแดง นอกจากทุกคนจะได้ร่วมทำบุญ ทำกุศลแล้ว ก็ยังช่วยกันลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม แลสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนรอบวัดจากแดงอีกด้วย  เพราะการตัดเย็บผ้าไตรจีวรทั้งหมด เป็นฝึมือของชาวบ้านในบริเวณคุ้งบางกะเจ้า

 

 

ผ้าไตรจีวรพระ จากขวดน้ำดื่มขยะพลาสติก