วิชาสัมพันธ์ไทย โดย พระมหาโสภา เขสรโณ วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม

วีดีโอ ชุด การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วิชาสัมพันธ์ไทย โดย พระมหาโสภา เขสรโณ วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล โครงการการศึกษาพระปริยัติธรรมกับไทยคม โดย สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) บันทึกเทปวีดีโอที่ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร หรือ วัดราชโอรส (ในสมัยอยุธยาเดิมชื่อ วัดจอมทอง) ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 3

*หมายเหตุ: วีดีโอชุดนี้ เป็นการถอดเทปในระบบ VHS (ม้วนเทป) แปลงไฟล์ด้วยการ์ดบันทึกภาพและเสียงเป็นไฟล์ดิจิทัล

เผยแพร่: youtube วัดจากแดง เมื่อ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012)

วิชาสัมพันธ์ไทย (ตอนที่ ๒)

วิชาสัมพันธ์ไทย (ตอนที่ ๓)

วิชาสัมพันธ์ไทย (ตอนที่ ๔)

วิชาสัมพันธ์ไทย (ตอนที่ ๕)

วิชาสัมพันธ์ไทย (ตอนที่ ๖)

วิชาสัมพันธ์ไทย (ตอนที่ ๗)

วิชาสัมพันธ์ไทย (ตอนที่ ๘)