งานเครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลาง ครั้งที่ 10

งานเครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลาง ครั้งที่ 10

โพธิ์สิกขา ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นำผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิล เข้าร่วมจัดแสดงใน งานเครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลาง ครั้งที่ 10 สืบสาน “รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยนำผลิตภัณฑ์ ผ้าไตรจีวรจากพลาสติก กระถางจากโฟม จุลินทรีย์ย่อยสลายแบคทีเรีย ที่ผลิตจากขยะมูลฝอย และ ขยะพลาสติก จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) รวมทั้งภาคีต่าง ๆ ของเครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลาง นำสู่การขยายรูปธรรมความพอเพียงต่อไป งานเครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลาง ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านยาง ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

งานเครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลาง ครั้งที่ 10

งานเครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลาง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของตำบลภาคกลาง สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และภาคี จัดงานหมุนเวียนไปตามตำบล ต่าง ๆ ในภาคกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และรูปธรรมในยุทธศาสตร์ 5 ด้าน รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้จากนักวิชาการ การเรียนรู้แผนงาน ในแต่ละโซน เพื่อนำสู่การทำงานในอนาคต ที่สามารถบูรณาการ เชื่อมโยงการทำงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในครั้งนี้มีองค์กรร่วมจัด ร่วมสนับสนับสนุน เช่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล เป็นต้น

เครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลาง ครั้งที่ 10


คำสืบค้น: โครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า OUR Khung BangKachao ปตท GC สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ ออกร้าน ออกงาน ออกบูธ จัดบูธ แสดง จัดแสดง ผลงาน งาน นิทรรศการ


โพสที่เกี่ยวข้อง: 

งานเครือข่ายวิถีพอเพียงภาคกลาง ครั้งที่ 10