Live Talk “Care the Whale ณ ชุมชนคุ้งบางกระเจ้า ชวนชุมชนแลกขยะเป็นของ”

SET Thailand จัด Live Talk – Care the Whale ณ ชุมชนคุ้งบางกระเจ้า ชวนชุมชนแลกขยะเป็นของ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม เวลา 19.00 – 19.45 น. ติดตามรับชมได้ทาง Live FB: SET Thailand หรือ Care the Whale จัดโดย วัดจากแดง ร่วมกับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง, คุณผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย คุณศิรัถยา อิศรภักดี

คลิกดูบันทึกการถ่ายทอดสด

รับฟังและพูดคุยหัวข้อเรื่อง

• 3 พันธมิตรผนึกกำลังชวนทำ ขยะล่องหน ใน คุ้งบางกะเจ้าพร้อมช่วยเหลือชุมชนในช่วงโควิด-19
• ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าเตรียมพร้อมแลกขยะเป็นของ ด้วยแคมเปญ “เก็บ แยก แลก จ้า”
• เก็บ แยก แลก และนำขยะไป รีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์คืนสู่ชุมชน โต๊ะ เก้าอี้ อิฐบล็อค น้ำมันเชื้อเพลิง

Live Talk Care the Whale ณ ชุมชนคุ้งบางกระเจ้า ชวนชุมชนแลกขยะเป็นของ

พูดคุยถึงปัญหาขยะจะส่งผลกระทบต่อตัวเราอย่างไร หาทางออกทำให้ขยะไม่ใช่ขยะอีกต่อไป เปลี่ยนพฤติกรรมแยกขยะเพิ่มมูลค่าและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ พร้อมทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรู้จักโครงการ Care the Whale ความร่วมมือระดับองค์กรในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง วัดจากแดง ประชาชนพันกว่าครัวเรือนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดยมีภาคเอกชนก็คือบริษัทสหพัฒน์ และทางตลาดหลักทรัพย์ ได้มาร่วมกันผลักดันให้โครงการเดินหน้าโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนสนใจ และเข้าร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการช่วยกันคัดแยกเพื่อลดปริมาณขยะ

โพสที่เกี่ยวข้องกับ แลกขยะเป็นของ

Live Talk “Care the Whale ณ ชุมชนคุ้งบางกระเจ้า ชวนชุมชนแลกขยะเป็นของ”