คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ มอบ หน้ากากอนามัย ให้วัดจากแดง ใช้ป้องกันโควิด-19

คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ ถวาย หน้ากากอนามัย ให้วัดจากแดง ป้องกัน โควิด-๑๙

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ มูลนิธิตามรอยบาทพระศาสนา ถวาย หน้ากากอนามัย ทางการแพทย์ ให้วัดจากแดง เพื่อใช้ในการ ป้องกัน การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-๑๙ (COVID-19) ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัว ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณความดีที่ท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมา จงดลบันดาลให้ท่านประสบความสุขความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขออนุโมทนาสาธุ

คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ มอบ หน้ากากอนามัย ให้วัดจากแดง ใช้ป้องกันโควิด-19

หน้ากากอนามัย หรือ แมส 3 ชั้นสีฟ้า จำนวน 10,000 ชิ้น ได้ถวายพระภิกษุ สามเณรภายในวัด ส่วนหนึ่งพระท่านสละแล้วให้นำไปเตรียมไว้ให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อวัด เตรียมไว้ตามห้องเรียนพระบาฬีต่าง ๆ รวมถึง ศาลาโรงฉัน ห้องรับแขกวัด จุดบริการการศึกษา ห้องสมุด เพื่อใช้ป้องกัน โควิด-19 ได้อย่างทั่วถึงทั้งวัด

คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ มอบ หน้ากากอนามัย ให้วัดจากแดง ใช้ป้องกันโควิด-19

 

โพสที่คล้ายกัน:

คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ มอบ ถวาย หน้ากากอนามัย ทางการแพทย์ ให้วัดจากแดง ป้องกัน โควิด-19