คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ มอบ สเปรย์แอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด-19 ให้วัดจากแดง

คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ มอบ สเปรย์แอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด-19 ให้วัดจากแดง

คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด ให้วัดจากแดง และชุมชนโดยรอบ ท่านดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา ต้้งอยู่ที่ อ.เมือง จังหวัดอ่างทอง ท่านได้เล็งเห็นผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ระบาด ต่อประชาชน โรงพยาบาล หน่วยงานด้านสาธารณสุขต่าง ๆ รวมถึงวัดต่าง ๆ มากมายหลายแห่ง โดยในครั้งนี้ท่านได้มอบอุปกรณ์ สิ่งของ บริจาค ถวายวัดจากแดง ให้วัดจากแดง ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตน้ำยาป้องกัน และฆ่าเชื้อได้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อสู้ภัยจากการระบาดของ covid-19 ได้แก่ ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 250 มิลลิลิตร, แกลลอนเหลี่ยม ขนาดบรรจุ 1 ลิตร และ 5 ลิตร จำนวนหลายพันใบ

คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ มอบ สเปรย์แอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด-19 ให้วัดจากแดง

สเปรย์แอลกอฮอล์ ล้างมือน่าใช้ พกไว้ อุ่นใจ สู้ไวรัส

นอกจากนี้ยังได้มอบ สเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รุ่น ล้างมือน่าใช้ พกไว้ อุ่นใจ สู้ไวรัส ขนาด 250 มิลิลิตร ให้ไว้ด้วยจำนวน 1,000 ขวด เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ได้อย่างสะดวก พร้อมใช้ทันทีที่ได้รับแจก

คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ มอบ สเปรย์แอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด-19 ให้วัดจากแดง

สเปรย์แอลกอฮอล์ทำเอง

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) ท่านเจ้าอาวาสวัดจากแดง ได้รับถวายสิ่งของทั้งหมดดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และได้มอบหมายหมายให้ท่านอาจารย์พระทิพากร อริโย ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง นำอุปกรณ์สำหรับบรรจุน้ำยาโซเดียมคลอไรด์ที่ทางศูนย์ผลิตได้เอง โดยบรรจุลงในขวดทำเป็น สเปรย์แอลกอฮอล์ทำเอง ที่มีหัวฉีดพ่นทำความสะอาดสามารถป้องกันและลดการสะสมเชื้อแบคทีเรียสามารถใช้งานได้ทันที

วัดจากแดง บริจาค น้ำยาฆ่าเชื้อ สู้ภัยโควิด

ในส่วนของ น้ำยาสำหรับเติมขวดสเปรย์ บรรจุลงในแกลลอนเหลี่ยมขนาด 1 ลิตร นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ โดยรอบวัดจากแดง  รวมถึงหน่วยงานที่ดูแลชุมชนต่าง ๆ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพระสงฆ์ และประชาชน โรคโควิด-19

ติดตามกิจกรรมข่าวสารต่าง ๆ จากวัดจากแดง ได้ที่:

โพสอื่น ๆ ที่คล้ายกัน:

คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ มอบ สเปรย์แอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด-19