ประธานมูลนิธิราชสกุลอินทรางกูร ถวายน้ำแร่ธรรมชาติ ช่วยเหลือ ทีมแพทย์ อสม. จิตอาสา และประชาชนที่มารอรับการฉีดวัคซีน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับวันพระ ผศ.ทิพรดา วิเศษสุรการ ประธานมูลนิธิราชสกุลอินทรางกูร ร่วมน้อมถวายน้ำดื่ม แด่ พระราชวัชรบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดจากแดง เป็นน้ำแร่อินทรา น้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อนำไปช่วยเหลือ ทีมแพทย์ อสม. จิตอาสา และประชาชนที่มารอรับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid 19 ณ วัดคันลัด ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

เปลี่ยนน้ำใจให้เป็นบุญ

และในวันเดียวกัน พระราชวัชรบัณฑิต(ประนอม ธัมมาลังกาโร) เจ้าอาวาสวัดจาดแดง ร่วมกับศิษยานุศิษย์ ได้นำน้ำดื่มมาให้ ทีมแพทย์ ทีม อสม. จิตอาสา และผู้เข้ารับการฉีดวัคชีนป้องกันโควิด-19 ดื่มในระหว่างการทำงาน ณ วัดคันลัด ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยทีมจิตอาสาวัดจากแดง ได้นำส่งน้ำดื่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว