คัดแยกขยะ ลดขยะในตัวตน ของพระสงฆ์วัดจากแดง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ทีมงานสิ่งแวดล้อมของวัดจากแดง โดย คุณ ไอย์รัช ฤทธิ์สุรีย์กุล เผยแพร่คลิปในชุดเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การคัดแยกขยะ การจัดการขยะ ของพระสงฆ์ ภายในวัดจากแดง  ซึ่งเป็นกิจของสงฆ์ ในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาด ภายในวัด การได้ จัดการขยะหรือคัดแยกขยะภายในวัดนี้ ยังรวมไปถึงการจัดการขยะในใจตน การที่คนเรามาจับขยะได้ มาจัดการขยะได้ ก็คือการได้ทำความสะอาดภายในจิตใจตนไปพร้อมกัน ถือว่าเป็นการลดความยึดติดในอัตตา ตัวตน ความเห็นแก่ตน ให้ลดน้อยลง (ถอดจากความหมายของอัตตา ตามภาษาบาลี ที่แปลว่า ตัวตน ร่างกาย รูปลักษณะ ตัวเองหรือ วิญญาณ)

ภาพและวีดีโอ: ไอย์รัช ฤทธิ์สุรีย์กุล ทีมงานสิ่งแวดล้อมของวัดจากแดง

คัดแยกขยะ ลดขยะในตัวตน ของพระสงฆ์ วัดจากแดง