พระทิพากร อริโย วิทยากร การจัดการขยะ วัดจากแดง

นักเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน กทม. ศึกษาดูงาน ผ้าบังสุกุลจีวร จาก ขวดพลาสติก รีไซเคิล

นักเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน กทม. ศึกษาดูงาน ผ้าบังสุกุลจีวร จาก ขวดพลาสติก รีไซเคิล วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง ที่ปรึกษาพัฒนาโรงเรียน และที่ปรึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำตัวแทนอาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ อาจารย์ชนากานต์ ธนนิวัฒน์ และอาจารย์ศรัณย์ พ่วงสมบัติ พร้อมตัวแทนนักเรียน ชุมนุมวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงาน “ผ้าบังสุกุลจีวร จากขวดพลาสติกรีไซเคิล ณ วัดจากแดง”

กิจกรรมดังกล่าว อยู่ในโครงการตามนโยบาย โรงเรียนคุณภาพ คุณธรรม ตามดำริของท่านผู้อำนวยการ ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล จากการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางฝ่ายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จะทำโครงการคัดแยกขยะ “แยกเถอะนะ… แยกแล้วดี …. แยกแล้วรวย …. แยกแล้วได้บุญ” โดยร่วมกับโครงการของวัดจากแดง และชุมชนวัดจากแดงต่อไป


ภาพและโพสจาก:


โพสที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ศึกษาดูงาน:

ศรีนครินทรวิโรฒ ผ้าบังสุกุลจีวร จาก ขวดพลาสติก รีไซเคิล