สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.เกษตร การจัดการขยะ

นิสิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.เกษตร เยี่ยมชมการจัดการขยะ

18 กันยายน 2563 นักศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดการขยะ เข้ารับฟังบรรยายองค์ความรู้จาก พระอาจารย์ทิพากร อริโย ณ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 


โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

คำสำคัญ: Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences Kasetsart, มหาวิทยาลัย สถาบัน การศึกษา ม.เกษตร มอเกษตร รณรงค์ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ขยะ รีไซเคิล อัพไซคลิ่ง upcycling recycling Global ทิ้งขยะ บริจาค

นิสิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.เกษตร เยี่ยมชม การจัดการขยะ ที่วัดจากแดง