ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง และวัดจากแดง มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง และวัดจากแดง มอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้ อาศรมภาวนาโพธิคุณ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง และวัดจากแดง มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (กว่า 200 กระป๋อง), สูตรยาวัดคีรีวงศ์ (มากกว่า 50 ห่อ), กระชายขาว (มากกว่า 80 กระป๋อง) และหน้ากากอนามัย อีกประมาณ 1,200 ชิ้น ส่งมาช่วยนักเรียน และครูอาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโรงเรียนกินนอนประจำ ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันกว่า 400 ชีวิต ใช้ป้องกันภัยจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส โควิด-19

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง และวัดจากแดง มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

พระสุกิจ สุกิจโจ ตัวแทนของคณะสงฆ์ อาศรมภาวนาโพธิคุณ และ คณะอาจารย์-นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภาวนาโพธิคุณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขออนุโมทนาบุญ และขอขอบใจ ที่ทางวัดได้มอบความช่วยเหลือเร่งด่วนมาให้ในครั้งนี้


เกี่ยวกับ อาศรมภาวนาโพธิคุณ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

เรียนฟรีตลอดการศึกษา

สถานที่เรียนแห่งเดียวบนเกาะสมุย  ที่เปิดรับนักเรียนผู้ขาดแคลนโอกาสการเรียน ให้มีวิชาความรู้ มีคุณธรรม ได้เรียนกับครูมืออาชีพ ครูจากต่างประเทศ ลงมือทำจริง มีที่พักและอาหารตลอดการเรียนที่นี่ โดยมุ่งหวังให้เด็กที่จบไปนั้นสามารถพึ่งตนเองได้ ดูแลครอบครัวตนเองได้ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ด้วยค่าเล่าเรียน 0 บาท

อาศรมภาวนาโพธิคุณ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
ภาพ: อาศรมภาวนาโพธิคุณ อยู่ติดกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ไว้ให้พระภิกษุมาพักประจำ เพื่อนำทำวัตร ทุกวันเช้า เย็น และเป็นสถานที่สอนธรรมศึกษา

โพสที่คล้ายกัน:

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง และวัดจากแดง มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร อาศรมภาวนาโพธิคุณ