ฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด-19

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทุกคนต้องดูแลตนเอง นอกจากหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คน สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ก็ยังต้องจัดเตรียมหายาสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ไว้รับประทานในยามป่วยไข้ ฟ้าทะลายโจร สรรพคุณ คือ แก้ไข้ โดยปกติที่วางจำหน่ายจะมีส่วนประกอบใน 1 แคปซูล จะประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจรประมาณ 400 มก. วิธีใช้ ให้รับประทานครั้งละ 2-4 แคปซูลวันละ 4 ครั้งหลังอาหารและก่อนนอน

คำเตือนการใช้สมุนไพร

 • 1.หัามใช้ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร
 • 2. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ฟ้าทะลายโจร เช่น มีผื่น ปากบวม หน้าบวม
 • 3. หากใช้ยานี้แล้ว มีผื่นปากบวม ตาบวม หน้าบวมให้หยุดยาทันทีและพบแพทย์
 • 4. ถ้าใช้ติดต่อกันเกิน 3 วันแล้วไม่ได้ขึ้นหรืออาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยาควรหยุดใช้และพบแพทย์-
 • 5.หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจะทำให้แขนขามีอาการอ่อนแรง

ကိုဗစ်ရောဂါ ပျောက်ဆေး

Andrographis paniculata ဆေးခါးကြီး(ငရုပ်ခါး)

သောက်သုံးနည်း အစာစားပြီးနဲ့ အိပ်ရာမဝင်ခင်
တစ်ခါသောက် (3)လုံး သို့မဟုတ် (၁)လုံး တစ်နေ့ (4) ကြိမ်

မသုံးစွဲသင့်သူများ 1။ကိုယ်ဝန်သည် 2။ နို့တိုက်မိခင် 3။ဒီဆေးနဲ့မတည့်ဖူးတဲ့သူ ဥပမာ ဒီဆေး (ဆေးခါးကြီး ငရုပ်ခါး) သောက်သုံးဖူး၍ ပါးစပ်ရောင်နေတဲ့သူ မျက်နှာရောင်တဲ့သူ အဖုအပိတ်ထွက်နေတဲ့သူ

အထူးမှတ်ချက် သုံးမိလို့ အဖုများထွက်လာခြင်း မျက်နှာရောင်လာခြင်း ပါးစပ်ရောင်ခြင်း မျက်စိရောင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပါက ဆေးကိုဆက်မသောက်ရတော့ပါ ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရပါမယ် သုံးရက်ဆက်တိုက်သောက်လို့မှ မတိုးတတ်မသက်သာဘူးဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် သုံးနေစဉ်အတွင်းမှာ ရောဂါလက္ခဏာပိုမိုဆိုးရွားနေတယ်ဆိုရင် ဆေးဆက်မသောက်ပဲ နားလိုက်ရပါမယ် ဆရာဝန်နဲ့လည်းတွေ့ရပါမယ်။

(ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး) အကယ်၍ဆက်တိုက်သောက်လို့ အချိန်ကြာတာနဲ့အမျှ လက်တွေခြေတွေ အားနည်းသလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

အချက်အလက်များ
ကျောက်ဖယားအဘိုင်ဘူဘေဒ်ဆေးရုံ အမှတ် 32/7- 12ရပ်ကွက် – ပရာန်အနုဆွန်လမ်း-ကော့ငမ်မြို့နယ် – ပရာကျိန်ဘုရီခရိုင်။

รายงานสังเขป โดย ThaiJO

ประกาศ บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร

ประกาศ บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร [ ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ]

เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาให้ได้รับการต่อยอดโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกลไกการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

รวมทั้งเพื่อให้บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 (4) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2551 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยให้เพิ่มเติมรายการยาจากสมุนไพรในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ.2564 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจร ที่มี andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก

 • 1. ใช้สำหรับบรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้
 • 2. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 60-120 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง

ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร

 • 1. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง
 • 2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide
 • 3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
 • 4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • 5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ

ยาจากผงฟ้าทะลายโจร

 • 1. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง
 • 2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide
 • 3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
 • 4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • 5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ยังมีผลวิจัยไทยจากสมุนไพรอีก 1 ชนิด นั่นคือ กระชาย จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล (Excellent Center for Drug Discovery : ECDD) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ที่ได้คัดกรองสารสกัดและสารประกอบธรรมชาติจากพืชสมุนไพรไทยในท้องถิ่น 122 ชนิด พบสารสกัด 6 ชนิด มีศักยภาพยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อก่อโรคไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) ที่ปริมาณความเข้มข้นของยาในระดับน้อย ๆ และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ โดยสารสกัดจากกระชายมีฤทธิ์แรงที่สุด

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Excellence Center for Thai Herbal Product Innovation: ECTHPIn) ที่จัดตั้งโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ECDD มหาวิทยาลัยมหิดล, TCELS และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะร่วมกันพัฒนาต่อยอดสมุนไพรกระชายอย่างจริงจัง นำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม ยกระดับการตลาดด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีนวัตกรรมด้านคุณภาพ

คำแนะนำการใช้ฟ้าทะลายโจร โดย กระทรวงสาธารณสุขး

ฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด-19