"เก็บ แยก แลก จ้า" ณ สถานีขยะล่องหน @ ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า วัดจากแดง

“เก็บ แยก แลก จ้า” ณ สถานีขยะล่องหน @ ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า วัดจากแดง

วันที่ 1 กันยายน 2564 พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง, คุณผาสุก รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Care the Whale) เปิดโครงการนำร่อง สถานีขยะล่องหน @ ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า วัดจากแดง เชิญชวนชาวชุมชน คุ้งบางกะเจ้า จ. สมุทรปราการ ทั้งหมด 6 ตำบล ร่วมกันจัดการขยะด้วยการ “เก็บ แยก แลก จ้า” นำขยะของท่านมาแลกเป็นของใช้อุปโภคบริโภค โดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับชุมชน ที่นำมาแลก ณ สถานีขยะล่องหน @ ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า วัดจากแดง ขยะที่ได้จะนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า คืนสู่ชุมชน ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ อิฐบล็อก น้ำมันเชื้อเพลิง

อัลบั้มรูป

ประเภทขยะที่นำมาแลกของได้

  • ขยะพลาสติกขวดใส, ขวดขุ่น, ถุงแกง, เสื้อผ้าไม่ใส่แล้ว
  • ก่อนบริจาคให้ แยกฉลาก และ ฝาขวด ล้างสะอาด ผึ่งให้แห้ง

สินค้าอุปโภคบริโภค ที่ชุมชนจะนำขยะมาแลก ได้แก่

  • บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า แปรงสีฟันเซ็นท์แอนดรูว์ ยาสีฟันซิสเท็มมา ปลากระป๋องซื่อสัตย์ ยากันยุงคินโช ผงซักฟอก 108 Shop น้ำตาลมิตรผล ทิชชูม้วนรักไทย น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ ข้าววรรณภพ เป็นต้น

โครงการ “สถานีขยะล่องหน @ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า” เป็นโครงการนำร่องของสหพัฒน์ที่ร่วมมือกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสหพัณน์ มีความยินดีที่ได้สนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนที่นำขยะมาแลกผ่านการสะสมแต้มกับแคมเปญ เก็บ แยก แลก จ้า ของวัดจากแดง ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายของสหพัฒน์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในมิติของสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการการนี้นับเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ สามารถลดขยะได้จริง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะได้แล้ว ยังได้ช่วยเหลือชุมชน ทำให้ชุมชนได้รับสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ช่วยลดค่าครองชีพในสถานการณ์โควิด-19

เก็บแยกแลกจ้า ขยะล่องหน

โครงการ “สถานีขยะล่องหน @ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า” ทำให้คนในชุมชนเกิดพฤติกรรมความเคยชินในการคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล เป็นต้นแบบในการขยายโครงการไปยังชุมชนอื่น ๆ ได้อีก ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะ และสร้างพฤติกรรมการแยกขยะ ได้มากขึ้น นอกจากนี้ ทางสหพัฒน์ยังขอเชิญชวนบริษัทต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนี้ เพื่อเกิดเป็นความร่วมือกันรณรงค์ให้ขยะล่องหน ให้มากที่สุด อันจะนำพาชุมชนของเราก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่ในการลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

แผนที่เดินทางมาวัดจากแดง

ดาวน์โหลดป้ายภาพ โปสเตอร์โครงการ

โปสเตอร์ logo ภาพ ป้าย เก็บ แยก แลก จ้า เก็บ แยก แลก ของ สินค้า โลโก้ ป้าย ภาพ โปสเตอร์ ไวนิล

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

“เก็บ แยก แลก จ้า” ณ สถานีขยะล่องหน @ ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า วัดจากแดง