ร่วม ทำบุญ ค่าไฟฟ้า ช่วง โควิด-19 ให้วัดจากแดง

ทำบุญ ค่าไฟฟ้า ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ช่วยวัดจากแดง

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วม ทำบุญค่าไฟฟ้า ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ระบาด เพื่อช่วย วัดจากแดง เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 กระทบเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ไม่สามารถเดินทางมาทำบุญได้ตามปกติ ทางวัดจึงได้รับผลกระทบนี้ตามไปด้วย วัดจากแดงได้มีมาตรการรับมือสถานการ์การระบาดของ โควิด-19 มีการตั้งซุ้มตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนผู้เข้ามาทำบุญในวัด และได้ปรับลดการใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมต่าง ๆ ลง ส่วนกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนใหญ่ได้ย้ายไปสู่ระบบออนไลน์  สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาร่วมกิจกรรมทำบุญ ฟังธรรม ต่าง ภายในวัด สามารถเดินทางมาได้ พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ท่านเจ้าอาวาสวัดจากแดง มีดำริ เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้หันมาร่วม ทำบุญค่าไฟฟ้า บริจาคเข้าบัญชีที่เปิดรับทำบุญค่าน้ำค่าไฟของวัด  ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 นี้

ทำบุย โควิด-19 ไฟฟ้า วัดจากแดง

บริจาคที่:

ชื่อบัญชี   พระมหาประนอม-อ.อิศริยา-รุ่งเรือง
เลขบัญชี   742-2-25198-1
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีราษฎร์บูรณะ

ด้วยอานิสงส์แห่งบุญแห่งการร่วมบริจาค ทำบุญค่าไฟฟ้า ในช่วงเข้าพรรษา นี้ ขอให้ท่านพบแสงสว่างแห่งชีวิต มีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรม

LINE ประชาสัมพันธ์ วัด


คาถาบาลี ช่วยปัดเป่าโรค โควิด-๑๙ ให้พ้นไป

รตนตฺตยานุภาเวน        สพฺพเทวาน​ เตชสา
อุปฺปนฺโน​ โควิโต โรโค   สฺยามรฏฺเฐ วินฺสสตุ
ราชปุญฺญานุภาเวน       ทสปารมิตาหิ จ
อาโรคิยสุขญฺเจว        สทา โสตฺถิ ภวฺนตุเต​ ฯ

ความหมาย

โรคโควิดที่เกิดขึ้นในแว่นแคว้นสยามจงพินาศไป ด้วยอานุภาพ​แห่งพระรัตนตรัย และด้วยเดชแห่งเหล่าเทวดาทั้งปวง ขอความไม่มีโรค​ ความสุข และความ​สวัสดี จงมีแก่ท่าน ด้วยพระบุญญานุภาพ และทศบารมีของพระราชา


โพสที่เกี่ยวข้อง:

ทำบุญค่าไฟฟ้า ในช่วงเข้าพรรษา แทนการถวายเทียนพรรษา หรือหลอดไฟ