“เวิร์คพอยท์” แยกขยะ มอบขวดพลาสติก ผลิต “จีวรรีไซเคิล”

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 “เวิร์คพอยท์” แยกขยะ มอบขวดพลาสติก ผลิต “จีวรรีไซเคิล” จากการที่ เวิร์คพอยท์ ได้ตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อม จึงได้ริ่เริ่มโครงการ “Work Point Zero Waste” ขึ้น จากการรณรงค์ตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมา ได้กระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน จัดตั้งจุด แยกขยะ ชัดเจน ในหลายพื้นที่ของบริษัท ทำให้ปีนี้ปริมาณขยะของบริษัท ลดลงไปอย่างมาก และพนักงานส่วนใหญ่ หันมาใช้ถุงผ้าพกแก้วน้ำ และนำภาชนะมาใส่อาหารเอง สำหรับภาพการร่วมแรงร่วมใจที่เห็นนี้ คือ เหล่าพนักงาน เวิร์คพอยท์ ได้ลงมือ คัด แยกขยะ เพื่อมอบขวดพลาสติก ผลิต “จีวรรีไซเคิล”  โดยเฉพาะการคัดแยกขวดน้ำพลาสติก ชนิด PET ซึ่งขวดชนิดนี้ สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% ได้มากถึง 100 กิโลกรัม

Work Point Zero Waste คัด แยก ขยะ ขวดน้ำพลาสติก วัดจากแดง

ผู้ประกาศข่าว คุณสุภาพ ชายบุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเวิร์คพอยท์ และคุณ (เจ็ม) ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี ผู้ประกาศข่าว พิธีกร​ รายการข่าว Workpoint TV no.23 ผู้จัดรายการวิทยุ FM101 รวมตัวเก็บขยะเรียบคลองเปรม จังหวัดปทุมธานี ขยะที่เก็บมา จะนำไปคัดแยกประเภทต่างๆ ให้ถูกต้อง

กาลเวลา เสาเรือน, ปอเปี๊ยะ, ขวด พลาสติก วัดจากแดง

จากนั้นทางมูลนิธิเวิร์คพอยท์ พร้อมด้วยผู้สื่อข่าวเวิร์คพอยท์  นำโดย คุณกาลเวลา เสาเรือน หรือปอเปี๊ยะ ได้เดินทางนำขวดพลาสติกทั้งหมด ไปบริจาคให้วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ถึงที่วัด เพื่อผลิตจีวรรีไซเคิล ซึ่งในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 แล้ว พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร ท่านเจ้าอาวาส วัดจากแดง กล่าวว่า “มูลนิธิเวิร์คพอยท์ ได้นำเอาขวดน้ำมาถวายเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ก็ขออนุโมทนา และยินดีด้วยที่ทาง มูลนิธิเวิร์คพอยท์  ได้ดำริโครงการ “Work Point Zero Waste” เพื่อดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ตรงนี้ก็อยากจะให้หน่วยงานอื่นๆ องค์กรต่างๆ ได้ถือเอาเป็นแบบอย่าง เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไป”

พระ ทิภากร อริโย วัดจากแดง

นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ โดยมี พระทิพากร อริโย อบรมเรื่อง “ขยะพลาสติก ไม่ใช่ผู้ร้าย” และนำชมศูนย์เรียนรู้ฯ เริ่มจาก จุดคัดแยกขยะ กระบวนการ รีไซเคิลขยะ ต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เข้าชมการตัดเย็บจีวร รวมทั้งเสื้อผ้าลายต่างๆ โดยมี พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง คอยอธิบายทุกขั้นตอน 

อานิสงส์ของการทำเรื่องนี้ ในทางโลกอาจจะไปรีไซเคิล ไปขายเป็นเงินเป็นทองได้ แต่ในทางพระศาสนา จะได้อานิสงส์ 5 ประการ

  • มนุษย์รักใคร่ มีเสน่ห์ ใครเห็นใครก็รัก
  • เทวดารักให้เทวดาชอบสะอาด
  • มีความสุขใจ
  • ได้ทำตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้า
  • วิมานบนสวรรค์เกิดรอ

Work Point Zero Waste วัดจากแดง สุภาพ ชายบุตรจันทร์, ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี ผู้ประกาศข่าว พิธีกร​ รายการข่าว Workpoint TV no.23

นับเป็นความน่าภาคภูมิใจ ที่ชาวเวิร์คพอยท์ ประสบความสำเร็จ ในการสร้างจิตสำนึก คัดแยกขยะ นำไปบริจาคด้วยมุ่งหวังจะช่วยสิ่งแวดล้อม และยังคงมุ่งมั่นต่อไป ทีมข่าวเวิร์คพอยท์รายงาน


สามารถส่งไปได้ที่: 

  • วัดจากแดง ถนนเพชหึงษ์ ซอย 10  ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือติดต่อ คุณแอน คลิกโทร: 066-159-9558 กรณีอยู่ใกล้พื้นที่ สามารถนัดแนะเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปรับขวดพลาสติกได้

ปัจจุบัน ทางวัดจากแดง มีบริการรถบรรทุกวิ่งรับขวดพลาสติกที่มีผู้ศรัทธาบริจาคให้วัด โดยจะรับจองคิวรถ เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งขั้นตอนการแจ้งหรือติดต่อรถให้ไปรับ มีดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียด บริการรถให้ไปรับขวด

ขั้นตอนการแจ้งหรือติดต่อ บริการรถให้ไปรับขวดดังนี้

  1. แจ้งผ่านไลน์เท่านั้น Id line- 0661599558
  2. แจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทร

ตัวอย่าง…

ชื่อ แอน
ที่อยู่ 123 ซอยอารมณ์ดี ถนนสุขใจ แขวงยิ้มหวานๆ เขตหัวเราะขำขัน
กทม.456789
โทร 0661599558
จำนวนขวดพลาสติกที่บริจาค 7-10ถุง


https://www.facebook.com/WorkpointFoundation/posts/2580795165488394

ภาพและคลิปวีดีโอจาก: มูลนิธิเวิร์คพอยท์

  • มูลนิธิเวิร์คพอยท์. (2562). “เวิร์คพอยท์” แยกขยะ มอบขวดพลาสติก ผลิต “จีวรรีไซเคิล”. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/WorkpointFoundation/posts/2585404515027459

https://www.facebook.com/WorkpointFoundation/posts/2582353261999251

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Workpoint:

มูลนิธิเวิร์คพอยท์ มอบขวดพลาสติก วัดจากแดง