๑ ก.พ. ๖๓ ร่วมฟังโอวาทธรรม ผู้ทรงพระไตรปิฏก ๙ รูป จากสหภาพเมียนมาร์

พระอาจารย์มหาประนอมนำสวดรัตนปริตรตั้งแต่นาทีที่ 24:38 – 37:20

ผู้ทรงพระไตรปิฏก 9 รูป สหภาพเมียนมาร์

รายละเอียด:

ร่วมฟังโอวาทธรรม จาก ผู้ทรงพระไตรปิฏก ๙ รูป (ครบทุกรูป) จากสหภาพเมียนมาร์ อาจารย์ผู้แปลเป็นภาษาไทยโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ วัดจากแดง พระประแดง จ.สมุทรปราการ

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้นําพระสงฆ์และสาธุชน สวดพระคาถารัตนสูตร ในหอประชุมจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ ก.พ. ๒๕๐๓ โดยกล่าวว่า ช่วงนี้หลายคนกลัวโรคระบาดมาก ทําอย่างไรเราจะนําพุทธธรรมเข้าไปแก้ ๑.ศีล เป็นเสื้อเกราะ หน้ากากและพระ ปริตรเป็นโล่ ปัญญาเป็นอาวุธ เพราะฉะนั้นทุกท่านที่รักษาศีลไว้ดี เสื้อเกราะ มีอยู่แล้ว แต่อยากจะเพิ่มโล่คือหนากาก กับพระปริตร วันนี้ทุกท่านพกหน้ากากมาแล้ว พระปริตรที่เหมือนโล่คอย ป้องกันโรคติดต่อ คือ รัตนสูตร

พระคาถารัตนสูตร พระพุทธเจ้าได้สอนให้กับพระอานนท์ไปสวดที่เมืองเวสาลี ซึ่งเกิดโรคระบาดหนัก ทางการเอาไม่อยู่สุดท้ายไปกราบทูลพระพุทธองค์ให้ช่วย พระพุทธองค์ก็ทรงส่งพระอานนท์ไป ท่านสวดรัตนสูตรสวดเพียงองค์เดียวแต่ก็เห็นผล ผู้คนสงสัยว่าทําไมส่งแค่พระมาสวดองค์เดียวแต่เห็นผล คำตอบก็คือ
๑. สวดถูกอักขระวิธี สวดช้า ๆ ชัด ๆ
๒. แปลได้เข้าใจความหมายทุกตัวอักษร อย่างน้อมจิตไปในความหมาย
๓. มีเมตตาอันบริสุทธิ์ ไม่ได้มุ่งหวังว่าถ้าสวดแล้ว เขาจะถวายปัจจัย เขาจะสรรเสริญยกย่องเรา ไม่หวังลาภ สักการะ ชื่อเสียงใดๆ ทั้งสิ้น คือมีเมตตาอันบริสุทธิ์ ถ้าผู้ใดสวดได้คุณสมบัติ ๓ ประการนี้ สวดเพียง ๑ จบ ก็เห็นผลเหมือนดั่งที่พระอานนท์ท่านสวด

 

ผู้ทรงพระไตรปิฏก 9 รูป จากสหภาพเมียนมาร์