ธรรมบรรยาย เรื่อง ระบบนิเวศ แด่นักเรียนของ Rugby School Thailand

มกราคม 2563 นักเรียนของ Rugby School Thailand ได้ให้การต้อนรับ พระอาจารย์ ทิพากร อริโย ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม โพธิ์สิกขา แห่งวัดจากแดง และพระเอกพล​ อคฺคปญฺโญ ท่านได้อธิบาย เรื่อง ระบบนิเวศ และกล่าวถึงการใช้ขยะพลาสติก ชนิดขวด PET นำมาใช้ในการสร้างเป็นเสื้อคลุมจีวรสำหรับพระไทย รวมถึงสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้อย่างไร เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อสำหรับนักเรียนเป็นอย่างมาก เมื่อพวกเขาได้ทราบว่า พระที่ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง วัด วัดจากแดงแห่งนี้ มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับรักษาระบบนิเวศ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างยอดเยี่ยม และได้มอบขวดพลาสติกให้วัดจากแดง นำไปรีไซเคิล ทำเป็นผ้าไตรจีวร ต่อไป

ธรรมบรรยาย เรื่อง ระบบนิเวศ แด่นักเรียนของ Rugby School Thailand

Rugby School Thailand โรงเรียนนานาชาติ ชั้นนำจากสหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกีฬารักบี้อันเก่าแก่กว่า 450 ปี (พ.ศ. 2366) มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางการเรียนการสอนยุคใหม่ ได้มาเปิดสาขาอยู่ในอำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่โรงเรียนอยู่ประมาณ 190 ไร่ เป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวที่ใช้หลักสูตรเดียวกับ โรงเรียน Rugby School ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยม มีการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรแบบเดียวกับของที่อังกฤษ (British Curriculum)

ระบบนิเวศ แด่นักเรียนของ Rugby School Thailand

ในประเทศไทย Rugby School Thailand เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2017 เป็นโรงเรียนที่มีทั้งรูปแบบ ไป-กลับ และ โรงเรียนประจำ (Boarding School) ปรัชญาประจำโรงเรียน Rugby School คือ ‘Whole Person, Whole Point’ ที่เชื่อว่า เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความชอบที่ไม่เหมือนกัน โดยโรงเรียนจะส่งเสริมเด็กทั้งในด้าน วิชาการ (Academic) และในด้านกิจกรรมต่างๆ


Take a look at our video of a special visit last week from the Abbott of Wat Chak Daeng in Samut Prakan. The visiting monks came to tell our Senior School students about their incredible initiative to turn plastic bottles into the saffron robes they wear. It was a really inspiring talk that reminded the children here of the amazing things that can be done to become more environmental in our actions – and as a thank you gift to the monks we presented several bags full of plastic bottles for their use!


เว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ธรรมบรรยาย เรื่อง ระบบนิเวศ แด่นักเรียนของ Rugby School Thailand