โพธิ์สิกขา กิจกรรมรวมพลังต้านโควิด 19

รวมพลังต้านโควิด 19 ตรวจสุขภาพ ให้ความรู้การป้องกัน รับอาหารไปรับประทานที่บ้าน

โพธิ์สิกขา กิจกรรม รวมพลังต้านโควิด 19

ภาระกิจ: ตรวจสุขภาพ, ให้ความรู้การป้องกัน, รับอาหารไปรับประทานที่บ้าน
โดย: คณะจิตอาสาวัดจากแดง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม.หมู่ 6 ซ.วัดจากแดง
วันศุกร์ที่ 27 มี.ค. – วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค.2563
เวลา10.00 น.- 13.00 น.
ณ อาศรมร่มไทร และศาลานามนุสรณ์ วัดจากแดง


กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 63
เวลา 10.00 – 13.00 น. ตรวจสุขภาพ, ให้ความรู้ (นําภาชนะมารับอาหารด้วยตนเอง) วิทยากรโดย คณะแพทย์ จาก ร.พ.ส.ต.ทรงคนอง และเจ้าหน้าที่ อสม.

วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 63
เวลา 11.00 – 13.00 น. ตรวจสุขภาพ, ให้ความรู้ (นําภาชนะมารับอาหารด้วยตนเอง) วิทยากรโดย คณะแพทย์ จาก ร.พ.ส.ต.ทรงคนอง และเจ้าหน้าที่ อสม.

อาทิตย์ 29 มี.ค. 63
เวลา 11.00 – 13.00 น. ตรวจสุขภาพ, ให้ความรู้ (นําภาชนะมารับอาหารด้วยตนเอง) วิทยากรโดย คณะแพทย์ จาก ร.พ.ส.ต.ทรงคนอง และเจ้าหน้าที่ อสม.

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ อสม. หมู่ 6 วัดจากแดง โทร. 086 038 2477

  • – ตรวจคัดกรอง ลงทะเบียน โดย เจ้าหน้าที่ อสม. หมู่ 6 (บริเวณหน้าศาลาหลวงพ่อหิน)
  • -ให้ความรู้เรื่องโควิด 19 โดยคณะแพทย์ รพ.สต. ทรงคนอง (บริเวณศูนย์เรียนรู้อาศรมร่มไทร)
  • – นําภาชนะมารับอาหารปรุงใหม่ด้วยตนเอง โดยจิตอาสาวัดจากแดง (บริเวณศาลานามนุสรณ์)

คาถาบาลี ช่วยปัดเป่าโรค โควิด-๑๙ ให้พ้นไป

รตนตฺตยานุภาเวน        สพฺพเทวาน​ เตชสา
อุปฺปนฺโน​ โควิโต โรโค   สฺยามรฏฺเฐ วินฺสสตุ
ราชปุญฺญานุภาเวน       ทสปารมิตาหิ จ
อาโรคิยสุขญฺเจว        สทา โสตฺถิ ภวฺนตุเต​ ฯ

ความหมาย

โรคโควิดที่เกิดขึ้นในแว่นแคว้นสยามจงพินาศไป ด้วยอานุภาพ​แห่งพระรัตนตรัย และด้วยเดชแห่งเหล่าเทวดาทั้งปวง ขอความไม่มีโรค​ ความสุข และความ​สวัสดี จงมีแก่ท่าน ด้วยพระบุญญานุภาพ และทศบารมีของพระราชา


โพสที่คล้ายกัน:

รวมพลังต้านโควิด 19 โพธิ์สิกขา