วสท. รวมใจภักดิ์ รักษ์โลก เติมความฝัน ปันรอยยิ้ม

วสท. รวมใจภักดิ์ รักษ์โลก เติมความฝัน ปันรอยยิ้ม

วันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๔ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัด โครงการ วสท. รวมใจภักดิ์ รักษ์โลก เติมความฝัน ปันรอยยิ้ม นำโดย พล.ท. ทนงศักดิ์ รองทิม ผบ.วสท.สปท. ได้กรุณามอบหมายให้ พล.ต. อภัย อรัญทิมา รอง ผบ. วสท.สปท. นําคณะข้าราชการ วสท.สปท. จัดกิจกรรม ช่วยเหลือสังคมตามโครงการ วสท. รวมใจภักดิ์ รักษ์โลก เติมความฝัน ปันรอยยิ้ม ด้วยการ บริจาคขวดพลาสติกสะอาด เพื่อนําไปผลิตเป็น ผ้าไตรจีวร ให้กับศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  โดยมี คุณไอย์รัช ฤทธิ์สุรีย์กุล ผู้ประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมวัดจากแดง รับมอบ ณ อาคาร วสท.สปท. ถนน วิภาวดี-รังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

การดําเนินกิจกรรมดังกล่าว ทําให้กําลังพล เกิดความสามัคคี และพร้อมมีส่วนร่วมในการ จัดการขยะ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

ภาพและข่าวจาก:

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัด โครงการ วสท. รวมใจภักดิ์ รักษ์โลก
ป้ายภาพกิจกรรม โดย: วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อ 23 มิ.ย. 2564

วัดจากแดง มีโครงการ เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ โดยนำขวดพลาสติกรีไซเคิลเป็น ผ้าบังสุกุล จีวรพระ หากมีจำนวนมาก ขนาดใส่ไว้ในถุงขยะ 6-7 ถุงใหญ่ สามารถแจ้งมาได้ที่

 คลิกโทร: 066-159-9558

ปัจจุบัน ทางวัดจากแดง มีบริการรถบรรทุกวิ่งรับขวดพลาสติกที่มีผู้ศรัทธาบริจาคให้วัด โดยจะรับจองคิวรถ เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งขั้นตอนการแจ้งหรือติดต่อรถให้ไปรับ มีดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียด บริการรถให้ไปรับขวด

ขั้นตอนการแจ้งหรือติดต่อ บริการรถให้ไปรับขวดดังนี้

  1. แจ้งผ่านไลน์เท่านั้น Id line- 0661599558
  2. แจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทร

ตัวอย่าง…

ชื่อ แอน
ที่อยู่ 123 ซอยอารมณ์ดี ถนนสุขใจ แขวงยิ้มหวานๆ เขตหัวเราะขำขัน
กทม.456789
โทร 0661599558
จำนวนขวดพลาสติกที่บริจาค 7-10ถุง

โพสที่คล้ายกัน:

วสท. รวมใจภักดิ์ รักษ์โลก เติมความฝัน ปันรอยยิ้ม