วสท. รวมใจภักดิ์ รักษ์โลก เติมความฝัน ปันรอยยิ้ม

วสท. รวมใจภักดิ์ รักษ์โลก เติมความฝัน ปันรอยยิ้ม

วันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๔ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัด โครงการ วสท. รวมใจภักดิ์ รักษ์โลก เติมความฝัน ปันรอยยิ้ม นำโดย พล.ท. ทนงศักดิ์ รองทิม ผบ.วสท.สปท. ได้กรุณามอบหมายให้ พล.ต. อภัย อรัญทิมา รอง ผบ. วสท.สปท. นําคณะข้าราชการ วสท.สปท. จัดกิจกรรม ช่วยเหลือสังคมตามโครงการ วสท. รวมใจภักดิ์ รักษ์โลก เติมความฝัน ปันรอยยิ้ม ด้วยการ บริจาคขวดพลาสติกสะอาด เพื่อนําไปผลิตเป็น ผ้าไตรจีวร ให้กับศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  โดยมี คุณไอย์รัช ฤทธิ์สุรีย์กุล ผู้ประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมวัดจากแดง รับมอบ ณ อาคาร วสท.สปท. ถนน วิภาวดี-รังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

การดําเนินกิจกรรมดังกล่าว ทําให้กําลังพล เกิดความสามัคคี และพร้อมมีส่วนร่วมในการ จัดการขยะ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

ภาพและข่าวจาก:

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัด โครงการ วสท. รวมใจภักดิ์ รักษ์โลก
ป้ายภาพกิจกรรม โดย: วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อ 23 มิ.ย. 2564

วัดจากแดง มีโครงการ เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ โดยนำขวดพลาสติกรีไซเคิลเป็น ผ้าบังสุกุล จีวรพระ หากมีจำนวนมาก ขนาดใส่ไว้ในถุงขยะ 6-7 ถุงใหญ่ สามารถแจ้งมาได้ที่

 คลิกโทร: 066-159-9558

ทางวัดจากแดงจะนัดหมายคิว และส่งรถไปรับต่อไป

โพสที่คล้ายกัน:

วสท. รวมใจภักดิ์ รักษ์โลก เติมความฝัน ปันรอยยิ้ม