บริจาค ขวดพลาสติก

ติดต่อรถ รับบริจาคขวดพลาสติก

แจ้งให้ทราบ วัดจากแดง มีบริการรถบรรทุกวิ่ง รับบริจาคขวดพลาสติก จากผู้บริจาคจากที่มีจิตศรัทธา จำนวน 7-10 ถุงใหญ่ ๆ ขึ้นไป สามารถโทรเรียนมารับทำบุญส่งมอบให้กับทางวัดจากแดง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ขั้นตอนการแจ้งหรือติดต่อรถให้ไปรับดังนี้

 • 1. เพิ่มเป็นเพื่อนทางไลน์ แล้วติดต่อทางนี้เท่านั้น LINE ID – 0661599558
 • 2. แจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทร ตัวอย่าง…
  ชื่อ แอน
  ที่อยู่ 123 ซอยแสนสุข ถนน… แขวง… เขต…. กทม. 10160
  โทร: 0661599558
  จำนวนขวดพลาสติกที่บริจาค 7-10 ถุง

สามารถบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม

 • ชื่อบัญชี วัดจากแดง เพื่อ กองทุนโพธิ์สิกขาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
 • บัญชีเลขที่ 046-3-99951-1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาราฎษร์บูรณะ

โพสที่เกี่ยวกับ รับบริจาคขวดพลาสติก 2563 บริจาคถุงพลาสติก 2563

รถ รับบริจาคขวดน้ำพลาสติก