แฟชั่นไอซ์แลนด์- ฮาวทูทิ้ง-บริจาคขวดพลาสติก

ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไร ช่วยลดขยะ บริจาคขวดพลาสติก ทำชุด ppe วัดจากแดง

ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไร ช่วยลดขยะ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง โดยคุณแอน กับคุณกานต์ ทีมงานของศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง ได้นำรถบรรทุกเข้ามารับขวดพลาสติก จาก ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ซึ่งที่นี่มีโครงการ ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไร ช่วยลดขยะ เชิญชวนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงสามารถร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก นำขยะขวดพลาสติกมาทิ้งได้ที่นี่

แฟชั่นไอซ์แลนด์- ฮาวทูทิ้ง-บริจาคขวดพลาสติก

ผู้ที่สนใจบริจาคขวดให้วัดจากแดง นำไปทำเป็น ชุด ppe หรือแม้กระทั่ง ผ้าไตรจีวร ที่ทำมาจาก ขยะรีไซเคิลจาก ขวดพลาสติก ที่อาศัยอยู่ย่านรามอินทรา ก็สามารถนำ ขยะขวดพลาสติก มาร่วมบริจาคให้กับวัดจากแดงนำไปรีไซเคิลได้ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ร่วมกับวัดจากแดง เปิดจุดรับบริจาคขวด ท่านที่สนใจบริจาค เพียงแค่ท่านคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ที่บ้านของท่าน ทำความสะอาดขวด แยกฝา แกะฉลากพลาสติกออก เก็บรวบรวมใส่ถุงใหญ่ ๆ นำมาส่งที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เพื่อช่วยกันลดขยะ นำขยะกลับไปหมุนเวียนใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นที่มีคุณค่าสูง ให้ได้มากที่สุด

ปัจจุบัน ทางวัดจากแดง มีบริการรถบรรทุกวิ่งรับขวดพลาสติกที่มีผู้ศรัทธาบริจาคให้วัด โดยจะรับจองคิวรถ เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งขั้นตอนการแจ้งหรือติดต่อรถให้ไปรับ มีดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียด บริการรถให้ไปรับขวด

ขั้นตอนการแจ้งหรือติดต่อ บริการรถให้ไปรับขวดดังนี้

  1. แจ้งผ่านไลน์เท่านั้น Id line- 0661599558
  2. แจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทร

ตัวอย่าง…

ชื่อ แอน
ที่อยู่ 123 ซอยอารมณ์ดี ถนนสุขใจ แขวงยิ้มหวานๆ เขตหัวเราะขำขัน
กทม.456789
โทร 0661599558
จำนวนขวดพลาสติกที่บริจาค 7-10ถุง

จุด รับ บริจาคขวดพลาสติก ทำชุด ppe ได้ ที่ไหน บ้าง (รามอินทรา)

"เก็บ แยก แลก จ้า" ณ สถานีขยะล่องหน @ ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า วัดจากแดง

กิจกรรมด้านการจัดการขยะ การบริจาคขวดพลาสติก 2564

ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดจากแดง ท่านได้เข้าร่วมกับโครงการ OUR Khung BangKachao สืบสานแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าให้ยังคงเป็นพื้นที่สีเขียว ที่ธรรมชาติและชุมชนอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า และหน่วยงานราชต่าง ๆ ที่ช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจจัดการขยะ นี้ เช่น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC (ประธานคณะทำงานด้านการจัดการขยะ), กลุ่ม ปตท. อย่าง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ GPSC, สหพัฒน์ โครงการ Care the Whale ตั้งสถานีขยะล่องหน @ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, นอกจากนี้ก็มี Central Group, True, CP, SCB รวมทั้งสถาบันการศึกษา ชุมชน ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ฯลฯ ที่มาร่วมกันหาทางบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ปฏิรูปกระบวนการจัดการขยะ แก้ปัญหาโลกร้อน รณรงค์ทำกิจกรรมเชิญชวนทุกคนปรับมุมคิด ไม่มีอะไรเป็นขยะ เพียงแค่คัดแยก ทิ้งให้ถูกที่ นำขยะที่จะทิ้งให้กลับเข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิล เราก็จะไม่มีขยะจริง ๆ สักหน่อย

โปสเตอร์ logo แยกขวด สู้ภัยโควิด

ภาพ: ป้ายรณรงค์ บริจาคขวดพลาสติก ทำชุด ppe ที่ วัดจากแดง 

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

โพสที่เกี่ยวกับ บริจาคขวดพลาสติก ทำชุด ppe วัดจากแดง

https://watchakdaeng.com/2021/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d/

ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไร ช่วยลดขยะ บริจาคขวดพลาสติก ทำชุด ppe วัดจากแดง