น้อมรำลึก พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง ครบ ๒ ปี

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอเชิญร่วม น้อมรำลึกถึง พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง (ในวาระการจากไปครบ ๒ ปี)

 

อัลบั้มรูปกิจกรรม คลิก..

รายละเอียดกิจกรรม

  • ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์วัดจากแดง โดยตัวแทนคณะศิษย์ ฯ
  • ๑๓.๐๐ น. รับฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดย พระราชวัชรบัณฑิต (Online)
  • ๑๔.๐๐ น. ร่วมสวดคัมภีรร์มหาปัฏฐานถวายหลวงพ่อสุมนต์ (online) ร่วมสวดคัมภีร์มหาปัฏฐาน ถวายหลวงพ่อพร้อมกัน ด้วยแอพพลิเคชั่น ZOOM

รับชมบันทึกการถ่ายทอดสด ทางเพจ วัดจากแดงและสถาบันพระบาฬีโพธิยาลัย

คลิกดูบันทึกถ่ายทอดสดทาง facebook

ปิยํ ครุํ มหาเถรํ อหํ วนฺทามิ สพฺพโส

ภาพข้อความประกาศ

 

โอวาทครั้งสุดท้าย

โอวาทครั้งสุดท้าย(ตัดมาบางส่วน)ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัครมหาบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง 
“ทำอย่างไรเราจะนำเอาพระธรรมคำสอนเหล่านั้นออกมาในรูปแบบที่มันจะเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลัง ฉะนั้นชีวิตของเราก็อยู่ไม่นาน แต่ว่ามันก็ต้องสืบทอดไป มันต้องสร้างสิ่งที่ดีงามอย่างนี้ไว้ให้เกิดขึ้น ให้มันมีขึ้น ว่าใครจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน ก็ให้ได้มีการเริ่ม ให้ได้มีการคิดแต่ถ้าเราไม่คิดไม่เข้าไปอ่าน เข้าไปค้นเข้าไปดู พระไตรปิฎกมีเรื่องอะไรบ้าง เรื่องดีๆ อย่างไร ที่เป็นคำสอนของพระพุทธองค์โดยตรง
ที่พึ่งของเราก็คือพระธรรมคำสอน ที่ยังคงอยู่ ถ้าเราจะให้อยู่แต่ในตำรา อยู่แต่ในตัวหนังสือไม่ช่วยกันนำเอาออกมาเผยแพร่ นำเอาออกมาประกาศ นำเอาออกมาให้ประชาชนได้เข้าใจเข้าถึง ถ้าเราสามารถนำออกมาได้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างกว้างใหญ่ไพศาล
ส่วนจะเอาออกมาอยู่ในรูปไหน ก็ควรจะคิด ควรจะหาแนวทาง ที่จะช่วยกันรักษา เพราะปริยัติศาสนาก็จะเป็นปัจจัยให้ปฏิบัติศาสนา ปฏิเวธศาสนาอันเป็นผลสูงสุดจึงจะเกิดขึ้นได้ ฉะนั้นก็ขอฝากไว้ให้เป็นข้อคิด
เราฐานะที่สละเพศของฆราวาส อุทิศชีวิตนี้ต่อพระพุทธศาสนา ก็ขอให้เราช่วยกันทำพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยการศึกษา ด้วยการค้นคว้า ด้วยการช่วยกัน เราจะช่วยกันทำด้วยวิธีใดอย่างไร อันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมความคิด ไม่ควรจะปล่อยไปตามสิ่งที่มันมีอยู่ โดยไม่มีการพัฒนามันก็จะเสื่อมไปในที่สุด
ก็ฝากไว้ ทุกท่านทุกรูปช่วยกันศึกษาพระศาสนา ทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวธให้ดำรงอยู่คู่กับโลกนี้ ชาวโลกโดยทั่วไป ก็ยอมรับแล้วว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าประเสริฐสูงสุด เพราะให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่มนุษยโลกทุกรูปทุกนาม พระพุทธศาสนาไม่เคยมีคำสอนใดที่จะให้เบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีแต่ความเมตตากรุณา เพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดเผยคำสอนนี้ให้แพร่หลายออกไปก็จะเกิดประโยชน์แก่สัตวโลกให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข
ฉะนั้นก็ขออนุโมทนา ในกุศลที่ทุกท่านได้มาศึกษาเล่าเรียนในที่นี้ ก็ขอให้ได้ประโยชน์สูงสุดคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปเผยแพร่ในที่ต่างๆ
ขอให้พระศาสนานั้น จงดำรงอยู่ เจริญรุ่งเรือง ในประเทศชาติของเราตลอดกาลนาน
ขออนุโมทนาทุกท่าน..”

ภาพเหมือนหลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก

หลวงพ่อ สุมนต์ นนฺทิโก

ภาพถ่ายหลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก

หลวงพ่อสุมนต์ หลวงปู่สุมนต์

พินัยกรรม พระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก

ข้าพเจ้าพระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก (พูลเจริญ) ขอให้ปฏิบัติตามความประสงค์ของผู้ตาย ดังต่อไปนี้

  1. ศพได้มอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตามบัตรเลขที่ 1718/43 อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาแพทย์
  2. ถ้ามีการสวดให้เพียง ๓วัน ใช้บทสวด “สาธยายคัมภีร์ปัฏฐาน” ที่เคยจัดสวดบูชาเจดีย์ เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ทุกคนที่มาเชิญร่วมสวดด้วย
  3. การฌาปนกิจหลังจากทางการแพทย์ศึกษาเสร็จแล้ว ไม่ต้องขอพระราชทานเพลิง
  4. ห้ามหล่อรูป ทำเหรียญ ด้วยประการทั้งปวง อัฐิลอยแม่น้ำเจ้าพระยา ห้ามบรรจุ
  5. ขอให้ช่วยกันรักษาพระปริยัติศาสนา ปฏิบัติศาสนา ให้อยู่คู่วัดประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปชั่วกาลนาน

พระครูธรรมธรสุมนต์
๑๙ เมษายน ๒๕๕๕

น้อมรำลึก พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง ครบ ๒ ปี