รู้ทันปากท้อง กับตลาดหลักทรัพย์ ตอน ทุกข์เพราะยึดติด อยากหลุดพ้น ทำยังไงดี

รู้ทันปากท้อง กับตลาดหลักทรัพย์ ตอน ทุกข์เพราะยึดติด อยากหลุดพ้น ทำยังไงดี เผยแพร่ทาง YouTube  Channel ช่อง SET Thailand เมื่อ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นรายการที่ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน ศูนย์รวม Digital Content ความรู้การลงทุน

โดยในครั้งนี้ ท่านอาจารย์ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) ท่านเจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ กูรูกู้ใจ ท่านได้ไขข้อสงสัยแล้วชี้แนะทางสว่าง วิธีหลุดพ้นจากทุกข์ เพราะยึดติด ว่า “ทุกอย่างเป็นอนัตตา ไม่สามารถครอบครองได้ ถ้าเข้าใจสิ่งนี้ เราก็จะไม่ยึดติด ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางได้ ก็ไม่ทุกข์”

ติดตามรายการต่าง ๆ กับตลาดหลักทรัพย์

โพสที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดหลักทรัพย์ กูรู ทำยังไงดี

รู้ทันปากท้อง กับตลาดหลักทรัพย์ ตอน ทุกข์เพราะยึดติด อยากหลุดพ้น ทำยังไงดี