ก้าวสู่พระไตรปิฎก

คุณสมชาย ชัยยะราษฎร์ ถวายหนังสือ ก้าวสู่พระไตรปิฎก ให้ห้องสมุดโพธิยาลัย

คุณสมชาย ชัยยะราษฎร์ ได้นำหนังสือ และไฟล์หนังสือ ถวายให้กับห้องสมุดโพธิยาลัย วัดจากแดง รวม ๓ รายการ พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร รับถวายหนังสือ และไฟล์แผ่นซีดี ได้แก่

ภาพ-ปก-ก้าวสู่พระไตรปิฎก

คุณสมชาย ชัยยะราษฎร์ ถวายหนังสือ ก้าวสู่พระไตรปิฎก ให้ห้องสมุดโพธิยาลัย