โรงเรียนวัดด่านสำโรง​ ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่​

โรงเรียนวัดด่านสำโรง​ ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่​ ณ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง

วันที่​ 2 พ.ย. 2563​ โรงเรียนวัดด่านสำโรง​ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นำนักเรียน ทัศนศึกษา​ แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่​ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนพิเศษเรียนรวม  นักเรียนสามารถเรียนรู้การดำเนินการโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของวัดจากแดง การรีไซเคิลขยะมูลฝอยชนิดต่าง ๆ การจัดการขยะ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อประโยชน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนวัดด่านสำโรง​ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง

เกี่ยวกับ โรงเรียนวัดด่านสำโรง:

รถบัส ที่จอดรถ วัดจากแดง
ภาพ: ที่จอดรถบัส คณะทัศนศึกษา จากโรงเรียนวัดด่านสำโรง ภายในวัดจากแดง

โพสที่คล้ายกัน:

โรงเรียนวัดด่านสำโรง​ ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่​ ณ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง