ถุงผ้าลดโลกร้อน โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นักเรียน โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง เรียนรู้ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันที่ ๒๔ กันยายน๒๕๖๓ นักเรียน โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง (ศีลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) เรียนรู้ นอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง โดยคุณครูได้นำนักเรียนทำกิจกรรมออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลปะ พร้อมทั้งเรียนรู้ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยลดใช้ถุงพลาสติก แล้วหันมาใช้ ถุงผ้า ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่ก่อผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดย เพ้นท์สีบนกระเป๋าผ้า หรือ ถุงผ้าลดโลกร้อน ด้วยสีอคิลิกเพ้นท์เสื้อ หรือสีเทียนช็อค เป็นรูปภาพสีสรรตามจินตนาการ โดยท่านอาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง ชื่นชมผลงานของนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

เพ้นท์ กระเป๋า ถุงผ้า ลดโลกร้อน วัด สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง (ศีลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) watbangkajowklang School เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในเขตการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน โครงการ OUR Khung Bangkachao แหล่งต้นแบบการพัฒนาชุมชนสีเขียวในเมือง ของประเทศไทย ซึ่งมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่สีเขียว, การจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง, การจัดการขยะ, การส่งเสริมอาชีพ, การท่องเที่ยว การพัฒนาเยาวชน การศึกษา วัฒนธรรม มีพื้นที่ครอบคลุมรวม 6 ตำบล ได้แก่ ต.ทรงคนอง, ต.บางกระสอบ, ต.บางยอ, ต.บางน้ำผึ้ง, ต.บางกอบัว, และ ต.บางกะเจ้า

เนตรนารี โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง คัดแยกขยะ ขวดพลาสติก
ภาพ: เด็กหญิงจิราวดี ใสนวน (ขวามือ) ประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง [คลิก..] เรียนรู้การคัดแยกขยะ ขวดพลาสติก ณ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง
โดยในวันเดียวกันนี้ คุณครูและนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ และทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการคัดแยกขยะ ขวดพลาสติก ณ วัดจากแดง


โพสที่เกี่ยวข้อง:

คำสืบค้น: การศึกษา โรงเรียน นักเรียน บัญชีดำ ประถม ถุง ถุงผ้า wash bag สปันบอนด์ ถุงผ้าอเมซอน ถุงผ้าพับได้ ถุงผ้าสวย ๆ ลายการ์ตูน สี เพนท์ เพ้นท์ เขียนภาพ ภาพสี ระบายสี ลวดลาย ประเป๋า สิ่งแวดล้อม บางกะเจ้า คุ้งบางกะเจ้า ชุมชน ยั่งยืน แจก ฟรี การจัดการสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม principle of environmental management การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านพลังงาน การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน การแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ แนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขและฟื้นฟู สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนชนบท

นักเรียน โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง เรียนรู้ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน