จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ "ทำบุญผ้าไตร Heart of Gold GKN Love the Earth"

จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ “ทำบุญผ้าไตร Heart of Gold GKN Love the Earth”

กลุ่มพนักงานบริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ( นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ และมีโครงการเพื่อ สิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิด “รักษ์โลก ลดพลาสติก” ได้จัดกิจกรรมโครงการ CSR ” ทำบุญผ้าไตร Heart of Gold GKN Love the Earth” ร่วมกันจัดเก็บขวดพลาสติกใส และนำ ขวดพลาสติก ซึ่งเป็น พลาสติก ชนิด PET มามอบให้ที่ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นผ้าไตรจีวร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563

ดูงาน ขยะ สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง

เกี่ยวกับ บริษัท จี เค เอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นบริษัทจากประเทศอังกฤษ มีเครือข่ายทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ ดำเนินธุรกิจผลิตและประกอบเพลาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอีสเทินร์ซีบอร์ด จ.ระยอง ได้รับรางวัล บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยอดเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Supplier Quality Excellence Award ของ GM (เจนเนอรัล มอเตอร์ส) หลายปีซ้อนติดต่อกัน

ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง

“พระเทศบาล” หรือ พระอาจารย์ทิพากร อริโย วัดจากแดง แห่งคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิชัยพัฒนา, PTT GC และ SCG กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล ในการช่วยกันจูงใจให้ชุมชมช่วยกันจัดการกับขยะ โดยมี “บุญ” เป็นแรงจูงใจ ที่วัดจากแดงจึงมีชื่อเสียงโดดเด่น เรื่อง การนำขยะจากขวดพลาสติก มารีไซเคิล เป็น จีวรพระ หรือผ้าไตรจีวร สำหรับให้ญาติโยมได้มาทำบุญที่วัด และยังเปิดเป็น ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม สอนให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาอบรมได้เรียนรู้การคัดแยกขยะ ทั้งขยะภายนอก และขยะภายในใจ ช่วยเปลี่ยนมุมมองต่อขยะ นำเสนอวิธีคิดใหม่ ๆ เช่น ทำบุญด้วยขยะ การส่งขยะให้วัด ธรรมะทำขยะ ธรรมะจากขยะ เป็นต้น

ดูงาน สิ่งแวดล้อม ขยะ CSR

ติดต่อนัดหมาย จัดกิจกรรม สิ่งแวดล้อม

เข้าศึกษาดูงาน การจัดการขยะ งานจิตอาสา ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลขยะ และการบริจาคขวดนพลาสติกใช้ทำความสะอาดแยกฝา แยกฉลากเรียบร้อยแล้วได้ที่  วัด วัดจากแดง ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมฯ โยมแอน คลิกโทร: 066-159-9558

ปัจจุบัน ทางวัดจากแดง มีบริการรถบรรทุกวิ่งรับขวดพลาสติกที่มีผู้ศรัทธาบริจาคให้วัด โดยจะรับจองคิวรถ เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งขั้นตอนการแจ้งหรือติดต่อรถให้ไปรับ มีดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียด บริการรถให้ไปรับขวด

ขั้นตอนการแจ้งหรือติดต่อ บริการรถให้ไปรับขวดดังนี้

  1. แจ้งผ่านไลน์เท่านั้น Id line- 0661599558
  2. แจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทร

ตัวอย่าง…

ชื่อ แอน
ที่อยู่ 123 ซอยอารมณ์ดี ถนนสุขใจ แขวงยิ้มหวานๆ เขตหัวเราะขำขัน
กทม.456789
โทร 0661599558
จำนวนขวดพลาสติกที่บริจาค 7-10ถุง


คำสืบค้น: พลาสติก ขวดพลาสติก ทำบุญ ทาน บริจาค ขวด ขวดน้ำ PET ถวาย มอบ วัด CSR สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ รีไซเคิล Recycle Upcycling ลดพลาสติก พลาสติกใส ผ้าไตร ไตรจีวร จีวร 


โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ “ทำบุญผ้าไตร Heart of Gold GKN Love the Earth”