พระทิพากร พอสสิเบิ้ลเวลท์ แอดไวเซอรี เซอร์วิส

พอสสิเบิ้ลเวลท์ แอดไวเซอรี เซอร์วิส เยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิลขยะพลาสติก

บริษัท พอสสิเบิ้ลเวลท์ แอดไวเซอรี เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมดี ๆ จากแนวคิด ไม่ก่อให้เกิดขยะในองค์กร (Zero-waste) เพื่อสังคมที่เป็นสุขและยั่งยืน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการบริหารขยะ การรีไซเคิลขยะแต่ละประเภท สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้มากมาย หรือการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยกระบวนการ Upcycling ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (โพธิ์สิกขา) วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีคุณโยมแอน ไอย์รัช ฤทธิ์สุรีย์กุล ประชาสัมพันธ์โครงการ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง  ให้การต้อนรับ นำชมกิจการด้านการจัดการขยะของวัด และท่านอาจารย์พระทิพากร อริโย เทศนาให้ความรู้กับทุกท่าน

POSSIBLE Wealth Advisory Services Co., Ltd. บริษัท พอสสิเบิ้ลเวลท์ แอดไวเซอรี เซอร์วิส จำกัด บริษัทที่ปรึกษาและจัดการทางการเงิน ให้แก่ส่วนองค์กร และ ส่วนบุคคล โดยกลุ่มนักวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอิสระ ที่มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาทางการเงินมากกว่า 10 ปี มีพันธมิตรทางธุรกิจทางด้านการเงินชั้นนำที่หลากหลาย ไม่ขึ้นต่อองค์กรหรือสถาบันการเงินใด

จันทมาส ไทกุล ผ้าทอ วัดจากแดง

เกี่ยวกับบริษัท

เว็บไซต์: POSSIBLE WEALTH ADVISORY Services
388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดต่อคลิกโทร: 02 633 0151  fanpage: https://www.facebook.com/Possiblewealth/

พอสสิเบิ้ลเวลท์ แอดไวเซอรี เซอร์วิส เยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิลขยะพลาสติก