ปีใหม่ สาระจากพระไตรปิฎก สวดมนต์ข้ามปี

เลื่อนงาน สาระจากพระไตรปิฎก ครั้งที่ 10

โปรดทราบ เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด

กำหนดงานมีการเลื่อนไป ยังไม่มีกำหนด

งาน สาระจากพระไตรปิฎก ครั้งที่ 10 วันที่ 6 ก.พ. 2563 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดจากแดง ถ.เพชรหึงษ์ 10 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ชมความสวยงามของ สะพานภูมิพล และพระธาตุสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์  ถวายประทีป ปล่อยกระทงสาย เจริญพระพุทธมนต์รับปีใหม่

 

กำหนดการเดิมในวัน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันส่งท้ายปีเก่า

๐๙.๐๙ น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาธรรม
๐๙.๑๕ น. กัณฑ์ที่ ๑ อารัมภกถา
๑๐.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๒ ความประเสริฐของพระพุทธศาสนา และกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า
๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพล
๑๓.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๓ จักรวาล โลก มนุษย์จากทัศนะทางพุทธศาสนา
๑๔.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๔ ทําไมจึงควรศึกษาพระอภิธรรม
๑๕.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๕ นามธรรมและรูปธรรมคืออะไร
๑๖.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๖ คนปัญญาทรามได้ยศแล้ว ย่อมไม่เกิดประโยชน์
๑๗.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๗ ภิกษุณีในพุทธศาสนาเถรวาทยังมีอยู่หรือไม่
๑๘.๐๐ น. เวลาพัก
๑๙.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๘ พระพุทธเจ้าฉันปลาและเนื้อสัตว์หรือไม่
๒๐.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๙ ความมหัศจรรย์ของพระธรรมวินัย ๘ ประการ
๒๑.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. กิจกรรมถวายประทีป เจริญพระพุทธมนต์รับปีใหม่


วันศุกร์ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ วันขึ้นปีใหม่

๐๖.๐๐ น. สวดมนต์ทําวัตรเช้า
๐๗.๐๐ น. ตักบาตรอาหารแห้ง
๑๐.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๑๐ มงคลที่ ๑ อเสวนา จ พาลานํ การไม่คบคนพาลทั้งหลาย
๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพล
๑๓.๐๐ น. กัณฑ์ ๑๑ สูกรมัททวะ, ดอกบัว ๒ เหล่าหรือ ๔ เหล่า และมาหนีสุดชีวิตกันเถิด
๑๔.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๑๒ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
๑๕.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๑๓ จุดหมายปลายทางของชาวพุทธ
๑๖.๐๐ น. ร่วมแห่ผ้าห่มพระเจดีย์ถวายเป็นพระพุทธบูชา


คำสืบค้น: ปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ วันหยุด วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ ของขวัญ อวยพรปีใหม่ 2021, อวยพรปีใหม่ 2564, สวัสดีปีใหม่ 2564, happy new year 2021, ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564, หยุดปีใหม่2564 วันหยุดปีใหม่2564 เที่ยวปีใหม่ เพลงปีใหม่ ปีใหม่เที่ยวไหนดี ภาพอวยพรปีใหม่, ต้อนรับปีใหม่ แคปชั่นปีใหม่ 2021, เค้าดาวน์ปีใหม่2021ที่ไหนดี, 7วันอันตรายปีใหม่2564, ภาพสวัสดีปีใหม่, คำอวยพรปีใหม่, สคส2564, คำคมปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี สวดมนต์ข้ามปีวัดอรุณ ถ่ายทอดสดสวดมนต์ข้ามปี2564 บทสวดมนต์ข้ามปี สวดมนต์ข้ามปีกี่โมง พุทธชัยมงคลคาถา ชินบัญชร ปีใหม่เที่ยวไหนดี


โพสที่เกี่ยวกับ กิจกรรมวันปีใหม่ :

ปีใหม่ เที่ยวไหนดี สวดมนต์ข้ามปี สาระจากพระไตรปิฎก ครั้งที่ 10