สวดมนต์ข้ามปี สดับพระธรรมเทศนา สาระจากพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๙

สวดมนต์ข้ามปีสาระจากพระไตรปิฎก ครั้งที่ 9

สวดมนต์ข้ามปี และสดับพระธรรมเทศนา
“สาระจากพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๙”

วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

กำหนดการ


วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

 • สาธุชนพร้อมกันที่วัดจากแดง เพื่อร่วมตกแต่งสถานที่ สำหรับเตรียมงานเทศนา สาระจากพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๙

https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/posts/2815324288519050

วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

 • ๐๙.๐๙ น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อารธนาธรรม
 • ๐๙.๑๕ น. กัณฑ์ที่ ๑
 • ๑๐.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๒
 • ๑๑.๐๐ น. พัก (ร่วมถวายภัตตาหารเพล)
 • ๑๓.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๓
 • ๑๔.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๔
 • ๑๕.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๕
 • ๑๖.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๖
 • ๑๗.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๗
 • ๑๘.๐๐ น. พัก
 • ๑๙.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๘
 • ๑๙.๔๕ น. กัณฑ์ที่ ๙
 • ๒๑.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. กิจกรรมถวายประทีป ปล่อยกระทงสาย เจริญพระพุทธมนต์รับปีใหม่

https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/posts/2815325285185617

วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

 • ๐๖.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรอาหารแห้ง (น้ำตาล, กาแฟ3in1, น้ำมันปรุง-อาหาร, ถุงขยะ, หน้ากากอนามัย และอื่นๆ ตามกุศลจิตที่ไม่เบียดเบียนตน)
 • ๑๐.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๑๐
 • ๑๑.๐๐ น. พัก (ร่วมถวายภัตตาหารเพล)
 • ๑๓.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๑๑
 • ๑๔.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๑๒
 • ๑๕.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๑๓
 • ๑๖.๐๐ น. ร่วมแห่ผ้าห่มพระเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/posts/2815327168518762


โพสที่เกี่ยวกับ กิจกรรมวันปีใหม่ :

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี และสดับพระธรรมเทศนา สาระจากพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๙