Green DNA ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ

Green DNA ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 พนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานได้รวมกันทำกิจกรรม จิตอาสา ผ่านโครงการ “ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ” Green DNA ทำทุกวัน (ตั้งแต่ปี 2559) ณ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมร่วมกันทำความดี เพื่อความยั่งยืน และความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมการ แยกขยะ และการ รีไซเคิล (DMO) และมอบขวดพลาสติกให้วัดจากแดงนำไปรีไซเคิล

Green DNA ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ

แนวคิดทำดีเพื่อความยั่งยืน ให้อยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานกสิกรไทยทุกคน ด้วยการสนับสนุนให้พนักงานเชิญชวน ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลที่รู้จัก ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม หรือ กรีน ดีเอ็นเอ (GREEN DNA) ผ่านทั้งกระบวนการดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การทำเพื่อชุมชน สังคมสาธารณประโยชน์ เพื่อกลุ่มคนด้อยโอกาส โดยที่พนักงานได้ใช้เวลาร่วมกับชุมชนที่อยู่ในละแวกที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ ได้เข้าใจปัญหาและความต้องการของชุมชน และหาแนวทางสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยให้ชุมชนสร้างความยั่งยืนร่วมกัน


โพสที่เกี่ยวข้อง:

Green DNA ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ