กสิกรไทย ทำทุกวันเป็นวันทำดีทำได้

ทำทุกวันเป็นวันทำดีทำได้ ทุ่นดักขยะ ลดปริมาณขยะจากแม่น้ำ

วันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 2563 ฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงเครดิต (นค.) จัดกิจกรรม โครงการทำทุกวันเป็นวันทำดีทำได้ ร่วมทำ ทุ่นดักขยะจากขวดพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะจากแม่น้ำน้ำคลอง ไหลลงสู่ทะเล ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ KBank GREEN DNA (เริ่มตั้งแต่ปี 2559) เป็นโครงการทำความดีระหว่างกัน โดยร่วมกันทำดี แล้วเผยแพร่ความดีสู่สาธารณะ อันเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมร่วมกันทำความดี เพื่อความยั่งยืน และความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จัดโดย พนักงานธนาคารกสิกรไทย บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัทของธนาคารกสิกรไทย

โพสที่เกี่ยวข้อง:

ทำทุกวันเป็นวันทำดีทำได้ ทุ่นดักขยะ ลดปริมาณขยะจากแม่น้ำ